95 seniorów kontra profilaktyka zdrowotna

Profilaktyka chorób jest jednym z głównych celów medycyny na całym świecie. To właśnie wiedza o funkcjonowaniu własnego organizmu, jego potrzebach i słabych stronach stanowi podstawę prowadzenia zdrowego stylu życia. Dlaczego więc w społeczeństwie informacyjnym wciąż mamy do czynienia z podstawowymi brakami świadomości w sferze medycznej?

 

Najprawdopodobniej przyczyną tego stanu rzeczy jest nadmierna komplikacja przekazu, który przedstawia medycynę jako szalenie skomplikowaną naukę. Bez wątpienia, tak właśnie jest. Czy nie da się jednak uprościć pewnych, bazowych informacji, w celu dotarcia do mniej świadomej grupy odbiorców? Istnieje duża szansa, że podniosłoby to ich jakość życia, a więc potencjał zdrowotny ogółu. Z tego założenia mogli wyjść twórcy Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrii oraz Uniwersytetu Zdrowego Seniora.

 

Projekt ma na celu aktywizację społeczną starszych grup wiekowych, a także ich edukację zdrowotną. Seniorzy uczą się podczas różnorodnych zajęć o najczęściej występujących chorobach, ich leczeniu, ale również profilaktyce.

 

Istotnym elementem jest nacisk położony na sferę zaburzeń psychicznych. Choć temat ten pozostaje na marginesie zainteresowania mediów, a co za tym idzie społeczeństwa, specjaliści wskazują daleko idące konsekwencje związane z osamotnieniem osób w podeszłym wieku i ich wykluczeniem społecznym.

 

Koordynatorem przedsięwzięcia jest dr hab. Mateusz Cybulski z Uniwersytetu Medycznego. Wskazuje on pewne nowoczesne metody edukacji, mające na celu maksymalizację efektów kształcenia. Jako przykład podaje zbieranie feedbacku od uczestników kursu, co ma wskazać organizatorom potencjalne obszary wymagające poprawki. Kolejne edycje projektu są więc konsekwentnie udoskonalane. Należy dodać, że seniorzy uczą się również umiejętności praktycznych. Dr hab. Cybulski prezentuje jako przykład kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej – absolwenci UPP mogą się pochwalić znajomością udzielania pierwszej pomocy.

 

UMB podkreśla, że wiedza nabyta przez 95 seniorów, którzy ukończyli tegoroczny kurs, zaprocentuje w przyszłości. Chodzi przede wszystkim o przekaz informacji – starsze osoby mają przy pomocy „poczty pantoflowej” uczyć swoich kolegów i koleżanki, jak postępować, by skutecznie wydłużyć sobie życie i poprawić jego jakość.

 

Plany UMB są jednak jeszcze ambitniejsze. Absolwenci UPP będą zachęcani do uczestnictwa w wykładach organizowanych w klubach seniora czy domach pomocy społecznej – z tym, że w odwróconej roli. Tym razem to oni staną się „wykładowcami”, by skutecznie dotrzeć do rówieśników z jakże istotną wiedzą.

 

Serce rośnie, gdy widać tak potrzebne projekty wykorzystujące potencjał drzemiący w starszym pokoleniu. Należy pamiętać, że nasi dziadkowie i babcie wciąż są pełnowartościowymi ludźmi, o czym chyba czasami zapominamy. Dbajmy więc o aktywizację seniorów, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania ich psychiki i zachowania zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia. Z pewnością będę obserwował dalsze poczynania projektów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Inwencja twórców Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrii pokazuje, że jest na co czekać!

 

Autor: Artur Sabasiński