Tomasz Stypułkowski – Czy pandemia zmieniła środowisko naukowe i biznesowe? Jak połączyć dwa światy: nauki i biznesu? [wideo]

GEEKSTOK VIDEO

Rozmowa z Tomaszem Stypułkowskim – prezesem Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

  • Jak połączyć dwa światy: nauki i biznesu?
  • Jak wprowadzać na rynek efekty badań naukowych?
  • Co zrobić by współpracować a nie konkurować? Szansa na połączenie potencjału naukowego podlaskich uczelni
  • Czy pandemia zmieniła środowisko naukowe i biznesowe?

Tomasz Stypułkowski

  • prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

Czytaj także:

Pogodzić strony i sprawić, żeby ten związek przetrwał…

Rozmowa z Tomaszem Stypułkowskim, prezesem Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.