GEEKSTOK VIDEO

Bylibyśmy nie do pokonania [video]

Rozmowa z Tomaszem Stypułkowskim – prezesem Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej

– Jak połączyć dwa światy: nauki i biznesu?

– Jak wprowadzać na rynek efekty badań naukowych?

– Co zrobić by współpracować a nie konkurować? Szansa na połączenie potencjału naukowego podlaskich uczelni

– Czy pandemia zmieniła środowisko naukowe i biznesowe?