III etap konkursu „Wschodzący Innowatorzy”. Pomysły zaprezentowało 10 zespołów uczniowskich

2024-06-18-Wschodzący-Innowatorzy-fot-Dariusz-Piekut

Za nami, trzeci, już ostatni etap konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, który Politechnika Białostocka ogłosiła w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Do finałowych przesłuchań zakwalifikowało się 10 zespołów uczniowskich!

– Trzeba powiedzieć, że już sama formuła konkursu jest innowacyjna i pomyślana jako generator innowacji. Zaczyna się od zaproszenia adresowanego do firm, aby zgłosiły do konkursu swoje tematy: konieczność rozwiązania jakiegoś problemu technologicznego, potrzebę nowej koncepcji, czy spojrzenia na dane wyzwanie. Takich firm w drugiej edycji było aż 21! Kolejne zaproszenie kierowane jest do szkół – i tu mieliśmy zgłoszenia od 13 ekip złożonych z młodych, przedsiębiorczych ludzi, którzy zadeklarowali gotowość pracy nad tematami zaproponowanymi przez firmy. Po burzliwych dyskusjach komisja konkursowa zakwalifikowała do konkursu 12 zespołów, które w grudniu zeszłego roku rozpoczęły prace współpracując z wyznaczonymi opiekunami/wykładowcami Politechniki Białostockiej. Dziś uczniowie prezentują wyniki swoich prac. Mają na to 12 minut, kolejne 8 minut to czas, w którym odpowiadają na pytania członków komisji konkursowej. Staramy się tych młodych ludzi za bardzo nie stresować, ale trzeba powiedzieć, że sobie świetnie radzą. Poziom merytoryczny prac jest bardzo wysoki, porównywalny do projektów inżynierskich, które powstają w Politechnice Białostockiej – mówi mgr inż. Grzegorz Sasinowski, przewodniczący komisji konkursowej konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, wiceprezes Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

18 czerwca 2024 r. przed komisją konkursową swoje oryginalne projekty, tworzone we współpracy z firmami z Podlasia oraz mentorami z Politechniki Białostockiej prezentowało 10 zespołów z białostockich szkół ponadpodstawowych:

 • zespół z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w składzie: Mateusz Czarnowicz, Jakub Szerszeń, Wojciech Zakrzewski. Opiekun: Mirosława Biegluk. Zadanie: Tester siły sygnału radiowego różnych technologii komórkowych. Firma: AquaRD Sp. z o.o.
 • zespół z II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku w składzie: Kacper Popko, Karolina Marcinkiewicz, Maja Kucikowicz. Opiekun: Mateusz Karanowski. Zadanie: Opracowanie autonomicznego robota magazynowego. Firma: „Jedna i Druga” Agata Cimoch, Katarzyna Wilczewska sc.
 • drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w składzie: Piotr Łukowski, Samuel Szymański, Gabriel Roszkowski. Opiekun: Katarzyna Łogwiniuk. Zadanie: Opracowanie aplikacji administracyjno-komunikacyjnej firmy Danwood. Firma: Danwood S.A.
 • drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w składzie: Tomasz Tur, Michał Sobolewski, Mateusz Kużelewski. Opiekun: Katarzyna Łogwiniuk. Zadanie: Tester polaryzacji cewek zapłonowych. Firma: SMP Poland Sp. z o.o.
 • drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w składzie: Łukasz Bagieński, Artur Bancarewicz. Opiekun: Katarzyna Łogwiniuk. Zadanie: Opracowanie stanowiska do stacjonarnych badań przekładni. Firma: SaMASZ Sp. z o.o.
 • zespół z Technikum Programistycznego INFOTECH w składzie: Wiktor Grochowski, Valentin Banobre-Kalinowski, Jakub Dominik Kamiński. Opiekun: Katarzyna Janewicz. Zadanie: Opracowanie innowacyjnej platformy edukacyjnej z elementami dziennika elektronicznego. Firma: Incepton Sp. z o.o.
 • drużyna z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku w składzie: Jakub Polański, Patryk Charmuszko, Aleksander Jaroszewicz. Opiekun: Katarzyna Łogwiniuk. Zadanie: Opracowanie autonomicznego robota magazynowego. Firma: „Jedna i Druga” Agata Cimoch, Katarzyna Wilczewska s.c.
 • zespół z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej w składzie: Adam Piekutowski, William Zagórecki, Martyna Strapczuk. Opiekun: Grzegorz Nowik. Zadanie: Opracowanie autonomicznego robota magazynowego. Firma: „Jedna i Druga” Agata Cimoch, Katarzyna Wilczewska sc.
 • zespół z ALO Politechniki Białostockiej w składzie: Paweł Kossakowski. Opiekun: Grzegorz Nowik. Zadanie: Koncepcja zgrzewarki do filamentów (termoplastów do technologii druku 3D FDM). Firma: Trójwymiarowi.pl s.c.
 • drużyna z Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku w składzie: Mateusz Masełbas, Piotr Leoniuk, Szymon Oleksiuk. Opiekun: Łukasz Lipski. Zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie skutera z drewna o napędzie elektrycznym. Firma: MAD Adam Zdanowicz.

 

 

Ich pomysły dotyczyły m.in. opracowania autonomicznego robota magazynowego, opracowania innowacyjnej platformy edukacyjnej z elementami dziennika elektronicznego, testera siły sygnału radiowego różnych technologii komórkowych, czy też zaprojektowania i wykonania skutera z drewna o napędzie elektrycznym.

Uczniowie tworzyli swoje projekty we współpracy z wykładowcami Politechniki Białostockiej i specjalistami z firm: AquaRD Sp. z o.o., Danwood, Incepton Sp. z o.o., MAD Adam Zdanowicz, Trójwymiarowi.pl s.c., SaMASZ Sp. z o.o., SMP Poland Sp. z o.o., „Jedna i Druga” Agata Cimoch, Katarzyna Wilczewska sc.

Paweł Kossakowski, uczeń Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej opracował „Koncepcja zgrzewarki do filamentów ( termoplastów do technologii druku 3D FDM)”. Takie zapotrzebowanie zgłosiła Trójwymiarowi s.c. z siedzibą w Krupnikach.

– Mój projekt „Termo-link” różni się od obecnych rozwiązań na rynku tym, że nie musimy przeciągać całej szpuli, żeby złączyć ze sobą dwa termoplasty. Wystarczy włożyć filamenty do odpowiedniego rowka, a temperaturę i czas łączenia ustawić na ekraniku – mówi młody innowator.

– Przygotowaliśmy projekt aplikacji administracyjno-komunikacyjnej dla firmy Danwood – mówi Piotr Łukowski z zespołu konkursowego z Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. – To aplikacja internetowa umożliwiająca zarządzanie inwestycjami klientów firmy Danwood. Jest w niej opcja wprowadzania i zarządzania harmonogramami różnych inwestycji, wprowadzania zmian oraz wymiany informacji z klientem.

Prace oceniała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Politechniki Białostockiej i regionalnych organizacji z otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Przewodniczący: mgr inż. Grzegorz Sasinowski – Wiceprezes Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
 • Sekretarz: dr inż. Zbigniew Sołjan – Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej,
 • Członek: dr inż. Krzysztof Falkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Członek: mgr inż. Artur Zawadzki – prezes zarządu Promotech Sp. z o.o., przedstawiciel Klastra Evoluma Klaster Przemysłowy (dawniej Klaster Obróbki Metali),
 • Członek: dr inż. Paweł Dzienis – Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej,
 • Członek: dr inż. Tomasz Grześ – Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej.

– To już druga edycja konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, w której mam przyjemność uczestniczyć w pracach komisji oceniającej i muszę przyznać, że jeżeli w takim tempie będzie rósł poziom prezentowanych tu prac, to nie wiem, czy niedługo nie doczekamy się tu nowych noblistów. Muszę powiedzieć, że jestem zszokowany inwencją uczniów. To poziom prac studenckich! A mówimy przecież o uczniach klas pierwszych, drugich i trzecich techników i liceów. Oni robią fantastyczne rzeczy! Przejawiają inicjatywę, kontaktują się z firmą, dążą do perfekcji i często chcą dalej rozwijać swój projekt, tak by doprowadzić do wdrożenia, sprzedaży. To bardzo budujące –podkreśla dr inż. Tomasz Grześ, wykładowca z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – Uczniowie często korzystają z technologii już dostępnych. Przykładowo jeden z projektów opiera się na skanowaniu sieci komórkowych. Tego typu systemy są produkowane w wielu krajach, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, i innych krajach. Natomiast młodzi ludzie VI Liceum w Białymstoku zrobili to po swojemu. Ich rozwiązanie wymaga dopracowania, ale już widać jego potencjał i konkurencyjność wobec tego, co już istnieje na rynku. Podobnie jest z robotem, który został przedstawiony przez innowatorów z II LO w Białystoku, czy z aplikacją do zarządzania firmą zrobioną przez uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Zwycięzców drugiej edycji konkursu etap konkursu „Wschodzący Innowatorzy” poznamy podczas gali konkursowej, która odbędzie się 25 czerwca.

– Trzeba zaznaczyć, że w tym konkursie nie ma przegranych! Już samo uczestnictwo, ten półroczny okres, w którym młodzi ludzie realizowali swoje prace, kontaktowali się z przedsiębiorstwami, mentorami, jest bardzo cenny. Pamiętajmy, to są uczniowie, którzy często nie mają jeszcze osiemnastu lat, powinni się raczej bawić, a niekoniecznie interesować rozwiązywaniem tematów ludzi dorosłych. Jednak zrobili to z pasją i zaangażowaniem – podkreśla mgr inż. Grzegorz Sasinowski.

Podczas finałowych przesłuchań na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej zostaną wyłonieni autorzy trzech najlepszych pomysłów. Na jakie nagrody mogą liczyć?

– Członkowie zespołu, któremu przyznamy pierwsze miejsce, otrzymają po 2 tys. złotych każdy. Na taką nagrodę pieniężną może też liczyć opiekun-mentor zespołu. Drużyna, która zajmie miejsce drugie otrzyma odpowiednio po 1,5 tys. złotych, trzecia – 1 tys. złotych. Ale to nie wszystko. Projekt BIZNAK zakłada również wspieranie komercjalizacji uczniowskich pomysłów. Już teraz kilka firm, które zgłosiły tematy praktyczne w drugiej edycji konkursu „Wschodzący Innowatorzy”, zasygnalizowało, że są zainteresowane wdrożeniem. To niezwykle ważny efekt naszego przedsięwzięcia, ponieważ oznacza, że przedsiębiorcy nie tylko docenili pracę uczniów, ale dostrzegli potencjał projektu i chcą do przenieść na swój grunt. Szacujemy, że szansę na komercjalizację mają 2-3 projekty. Jeśli do niej dojdzie, to między firmą, autorami projektu i Politechniką Białostocką zostanie podpisana stosowna umowa. Warto przypomnieć, że takie trójstronne porozumienie zawarliśmy w sprawie komercjalizacji pomysłu uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na ochronę roślinności Białowieskiego Parku Narodowego – mówi dr inż. Wojciech Trzasko, koordynator konkursu „Wschodzący Innowatorzy” w Politechnice Białostockiej.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” to przedsięwzięcie, które łączy uczniów szkół ponadpodstawowych z Podlasia, nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej oraz przedstawicieli regionalnych przedsiębiorstw. Konkurs realizowany jest niezależnie przez trzy uczelnie partnerskie z Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w ramach „Działania 8. BIZNAK – Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych”.

W konkursie ogłoszonym przez Politechnikę Białostocką przedsiębiorstwa zgłosiły w sumie 21 zadań praktycznych. To konkretne problemy z zakresu logistyki, techniki, technologii, które próbowali rozwiązać młodzi innowatorzy ze szkół ponadpodstawowych.

Konkurs „Wschodzący Innowatorzy” jest realizowany w ramach działania „BIZNAK – Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych” w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.