Jak zachęcić (i nagrodzić) studenta?

Artykuł- Jak zachęcić i nagrodzić studenta

Nauka o zarządzaniu wskazuje wiele podziałów motywacji. Jednym z najbardziej podstawowych jest podział na motywację negatywną i pozytywną. Można więc ganić lub chwalić. Podlaskie uczelnie zdecydowanie wybierają tę drugą, pozytywną formę. Jak zachęcają studentów do nauki i nagradzają ich wysiłki?

Warto odwiedzać strony uczelni, nie tylko w poszukiwaniu aktualności, informacji o stypendiach, ale też, aby znaleźć interesujące nas konkursy. Jest w czym wybierać!

W czołówce instytucji wspierających rozwój młodych w województwie podlaskim jest bez wątpienia Politechnika Białostocka, która nie tylko angażuje się w ogólne akcje, ale tworzy też własne programy, wspierające uzdolnioną młodzież, studentów i młodych naukowców.

Z myślą o zdolnej młodzieży powstał program Odkrywcy Diamentów, który od 2015 roku wspiera młodych ludzi i zespoły realizujące innowacyjne pomysły. Przyznawane przez Politechnikę Białostocką i współpracujące z nią firmy dofinansowanie pomaga w zakupie materiałów i usług do realizacji projektów, może także zostać przeznaczone na finansowanie wyjazdów promujących dokonania czy samodoskonalenie. Najbardziej znanym stypendystą programu jest Petros Psyllos – bohater jednego z wywiadów portalu Geekstok.pl. Swoim sztucznym okiem zachwycił nie tylko kapitułę konkursu, ale także cały świat. Wystąpił już w wielu programach telewizyjnych, jego odkrycie stało się tematem kilkudziesięciu artykułów, a amerykańska edycja Forbesa uznała go za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów poniżej 30. roku życia (Forbes 30 Under 30).

Konkurs „Niesamowita Maszyna” jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Można wygrać w nim indeks Politechniki Białostockiej i pięć tysięcy złotych. Należy zbudować maszynę, która musi składać się z połączonych ze sobą mechanizmów, a wprawiona w ruch powinna pracować samodzielnie nie krócej niż 20 sekund. Następnie drużyna powinna nagrać filmik prezentujący działanie maszyny i przesłać zgłoszenie konkursowe do organizatorów.

„Akademiki za dobre wyniki” to zakończona niedawno kolejna edycja akcji Politechniki Białostockiej. Propozycja skierowana była do tegorocznych maturzystów, którzy z egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, z co najmniej z jednego przedmiotu uzyskali minimum 85% punktów możliwych do zdobycia i od roku akademickiego 2019/2020 rozpoczynają studia stacjonarne na Politechnice Białostockiej. Osoby z najlepszymi wynikami mogą przez rok za darmo mieszkać w akademiku i zaoszczędzić blisko 3000 zł.

Do brania udziału w konkursach zachęca również Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Na stronie uczelni możemy znaleźć zaproszenia do konkursów, informacje o stypendiach dla studentów i doktorantów.

Uniwersytet  w Białymstoku namawia swoich studentów między innymi do takich przedsięwzięć jak Program START – roczne stypendium dla wybitnych młodych uczonych, które ma wspierać rozwój na początku kariery naukowej.

Każda uczelnia prowadzi również wewnętrzny system stypendiów dla najzdolniejszych studentów. Dodatkowe działania, poszerzona działalność naukowa, osiągnięcia sportowe, artystyczne czy wysoka średnia z ocen są przesłankami do złożenia wniosku o stypendium rektora. Uczelnie wspierają nie tylko młodych i ambitnych, ale również mniej zamożnych studentów oferując im stypendia socjalne.  Oferty stypendialne szczegółowo opisane są  na stronach uczelni.

Do udziału w konkursach zapraszają jednak nie tylko uczelnie.

Hub of Talents 2 to program realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Innowacyjny pomysł na biznes może być wsparty nawet milionem złotych. W ramach Hub of Talents 2 można również skorzystać z szeregu instrumentów pomocowych w stworzeniu własnego biznesu, takich jak: obsługa księgowa, podatkowa i prawna czy wynajęcie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Technotalent 2019 to konkurs, którego uczestnikami  mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat, realizujący innowacyjne projekty. Na najlepszych czekają nagrody pieniężne.

Na szczególną uwagę – choć nie jest typowym konkursem – zasługuje także program ERASMUS+, który umożliwia studiowanie za granicą, zwiedzanie, poznanie innej kultury czy zawarcie cennych znajomości. Ogromną korzyścią udziału w programie jest też doskonalenie znajomości języków obcych. ERASMUS+ to oferta dla studentów. Zainteresowanych odsyłamy na strony uczelni, gdzie znajdą szczegółowe informacje dotyczące m.in. terminów czy wymagań. O programie można też poczytać na naszej stronie.

Autor: Natalia Markowska