Konferencja Różnorodność przyrodnicza miasta na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

Uczestnicy konferencji „Różnorodność przyrodnicza miasta” na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej między innymi szukali odpowiedzi na pytania: Czy miejski las powinien stać się puszczą? Jakie są funkcje i oczekiwania społeczne wobec lasów w miastach?

Konferencję w Politechnice Białostockiej otworzyła dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej, Ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego w Polsce.

– Tego rodzaju przedsięwzięcia upowszechniają pewną wiedzę, która dla naukowców może być czymś oczywistym, ale dla otoczenia społeczno-gospodarczego niekoniecznie – wyjaśnia ideę wydarzenia prof. Dorota Krawczyk. – Z drugiej strony – osoby, które przychodzą do nas z różnych instytucji dodają swoje spojrzenie na problemy, które naukowcy z Politechniki Białostockiej i z Uniwersytetu w Białymstoku rozważają i próbują się z nimi zmierzyć. Współpraca pozwala na kompleksowe spojrzenie na zagadnienia, by tereny zielone w miastach czy poza miastami służyły społeczeństwu, przeciwdziałały zmianom klimatycznym.

Konferencję w Politechnice Białostockiej rozpoczęła sesja: Lasy i drzewa w mieście. Jak dbać o ich funkcje, by sprostać społecznym oczekiwaniom?

– Chcemy, żeby lasy lepiej zapewniały nam funkcje klimatyczne to znaczy, żeby lepiej miasto schładzały, lepiej je przewietrzały, bardziej skutecznie chroniły przed różnymi gwałtownymi wydarzeniami związanymi z opadami, z roztopami i żeby służyły nam jako obszary wytchnienia, wypoczynku – mówi dr inż. Dan Wołkowycki, z Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Rozmawialiśmy o tym, jak poprawić funkcję zieleni w mieście i tej takiej bardzo naturalnej i tej troszeczkę przez nas kształtowanej – to znaczy lasów, zadrzewień i łąk półnaturalnych, łąk kwietnych, które są w tej chwili w mieście i innych miejsc tego typu. Chcieliśmy skupić różne strony, które uczestniczą w zarządzaniu takimi obszarami i w ich użytkowaniu: zarządców i wykonawców, którzy pracują przy kształtowaniu takich terenów, społeczników, przyrodników, środowisko naukowe, które bada i uczy o takich obszarach, żeby te obszary jak najlepiej służyły nam – użytkownikom, mieszkańcom miasta i żeby były jak najlepsze, jak najbardziej funkcjonalne. Już mamy mnóstwo danych o zagrożeniach i zmianach, które zmieniają lasy nie tylko wokół miast. Są one związane ze zmianami klimatu, rozchwianiem warunków wodnych i mamy też sporo ustaleń praktycznych, rekomendacji w jaki sposób te obszary powinny być kształtowane, aby spełniały najważniejsze fundamentalne funkcje klimatyczne – wodochronną, rekreacyjną, przyrodniczą.

O tym jak kształtować lasy (wokół) miast zgodnie z oczekiwaniami społecznymi mówił dr inż. Adam Kwiatkowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

– Gospodarka leśna nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem – mówi dr inż. Adam Kwiatkowski. – Olbrzymim wyzwaniem jest też dopasowanie prowadzonych działań gospodarczych w lesie do oczekiwań społecznych i właściwa komunikacja. Las, który przekształci się w możliwie bardziej naturalny nie jest atrakcyjny dla przeciętnego zwiedzającego. Człowiek w lesie oczekuje przestrzeni, oczekuje dużych starych drzew i, że ten las będzie dostępny, łatwy do przejścia.  Las naturalny jest najbardziej cenny przyrodniczo, natomiast las w mieście i las naturalny to są według mnie trochę dwie różne rzeczy. W 2022 roku wprowadzono pojęcie lasów o zwiększonych funkcjach społecznych i to właśnie lasy w miastach i w pobliżu miast mają taką funkcję. Wprowadziliśmy jako regulację wewnętrzną zdecydowanie większą partycypację społeczną przy tworzeniu planów urządzenia lasu. Spotykamy się z możliwie najszerszym gronem interesariuszy, rozmawiamy, dyskutujemy, wspólnie znajdujemy sposoby realizacji pewnych działań, które są niezbędne do tego, żeby  las mógł wypełniać te funkcje społeczne.

Program konferencji „Różnorodność przyrodnicza miasta”  21 czerwca 2024

Sesja 3. Lasy i drzewa w mieście. Jak dbać o ich funkcje, by sprostać społecznym oczekiwaniom?

Jakie są funkcje i oczekiwania społeczne wobec lasów w miastach. Jak reagować na potrzeby lasów i jakie mamy możliwości wzmacniania ich funkcji społecznych i ochronnych? W sesji poruszone zostaną następujące kwestie:

– dr inż. Dan Wołkowycki, Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka – Między parkiem leśnym, lasem urządzonym a lasem kieszonkowym i miejską puszczą. Lasy obecne, potrzebne i oczekiwane w miastach

– dr inż. Adam Kwiatkowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku – Lasy dla społeczeństwa. Jak kształtować lasy (wokół) miast zgodnie z oczekiwaniami społecznymi

– Joanna Kurzawa i Anna Struczewska, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej – Drzewa sędziwe i weterańskie w przestrzeni miasta

W panelu dyskusyjnym wzięli także udział Ewa Korolczuk, „Ratujmy Zwierzyniec” i Ryszard Ziemblicki, UM w Białymstoku Moderacja: Adam Zbyryt, biolog, popularyzator nauki.

Sesja 4. Zieleń na zamówienie. Jak uzyskać synergię we współpracy pomiędzy podmiotami o odmiennych charakterach?

Sesja poświęcona jest uzyskiwaniu dobrych efektów współpracy pomimo odmiennej natury oraz zasad i celów działania różnych podmiotów? Odpowiemy, jak dzielić się wiedzą i z niej mądrze korzystać; jak wdrażać innowacje; jak zmawiać zielone usługi poprzez zamówienia publiczne; oraz jak angażować prywatne firmy do współdziałania? W panelu biorą udział:

– Maciej Podyma, współtwórca Fundacji Łąka

– Dorota Bąbiak-Kowalska, Dyrektor zarządzający Biura Unii Metropolii Polskich

– Arkadiusz Przybysz, SGGW

– Aleksander Lech, architekt krajobrazu, prezes Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Zieleń miejska

Dwudniową konferencję „Różnorodność przyrodnicza miasta” otworzyły 20 czerwca sesje na Uniwersytecie w Białymstoku.

​​​​​​​Organizatorzy: Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Urząd Miejski w Białymstoku,  Wydział Biologii i Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja Łąka

Patronaty honorowe: Unia Metropolii Polskich, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej, Ambasador Europejskiego Paktu Klimatycznego w Polsce objęła patronatem merytorycznym konferencję „Różnorodność przyrodnicza miasta”.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.