Medycyna przyszłości

Ludzkość ułatwiła sobie pojmowanie nauki, systematyzując ją w osobne działy. Czyniąc wiele dobrego, m.in. zapewniając ukierunkowane kształcenie ekspertów, stworzono też wiele barier – także w ludzkich umysłach. Czy egzotyczne dla „Kowalskiego” połączenia, jak np. medycyny ze światem SI, staną się oczywistością? Mogą to umożliwić badania prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku!

Choroby cywilizacyjne to zmora współczesności. Priorytetem wielu naukowców jest obecnie redukcja ich występowania. UMB postawiło tezę, że może w tym znacząco pomóc technika, a konkretnie zastosowanie programów Sztucznej Inteligencji. Badaczom chodzi o użycie programów do analizy indywidualnej pacjenta. Wiedza w zakresie stylu i środowiska życia, historii choroby, genomie, mikrobiomie, proteomie pomoże usprawnić proces leczenia, a co więcej kompleksowo zbadać potencjalne przyczyny złego stanu zdrowia. Pozwoli to z chirurgiczną precyzją zapewnić choremu medycynę wysokiej jakości.

Nowy tor dla nauki

Łączenie różnych dziedzin nauki w celu optymalizacji osiągania celów nie jest zwykłą modą czy eksperymentem ofensywnie działających badaczy. Już wkrótce zostanie utworzony na UMB nowy kierunek studiów poświęcony wspomnianym analizom. Ma to być bioinformatyka o profilu BIG DATA w medycynie.

UMB staje w światowe szranki z opuszczoną przyłbicą, gotowy stoczyć walkę o zadowolonego, leczonego najefektywniej pacjenta. Choć przeciwnik to choroby nękające całą współczesną cywilizację, to nasza uczelnia posiada tajną broń! Zajęła wysokie miejsce w ministerialnym konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, co poskutkowało otrzymaniem od MNiSW 50 mln złotych w formie obligacji Skarbu Państwa. Jako druga najlepsza uczelnia medyczna uczestnicząca w rywalizacji ma imponującą ambicję pokazania się światu z najlepszej, innowacyjnej strony.

Szybsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie – oto hasło przyświecające Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku!

Autor: Artur Sabasiński
Fot. Dawid Pieciul