Nowo otwarte Laboratorium Smart Education 4.0 na Politechnice Białostockiej

Nowoczesne Laboratorium Smart Education 4.0 ruszyło dziś na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Pozwoli studentom na praktyczną naukę programowania i sterowania obrabiarkami numerycznymi oraz naukę różnorodnych rodzajów spawania w rozszerzonej rzeczywistości.

 ZOBACZ GALERIĘ (31 zdjęć)

– To są przede wszystkim obrabiarki sterowane numerycznie połączone z innymi urządzeniami – robotami, spawarkami – wyjaśnia ideę Laboratorium Smart Education 4.0 dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. To właśnie na tym wydziale, 29 września 2021 roku, otwarto nowoczesne laboratorium pozwalające na realne pokazanie studentom zalet i sposobów działania technologii przyszłości

– To są urządzenia, które studenci będą mogli obsługiwać – kontynuuje prof. Kaczyński.  – Do tej pory mieli do dyspozycji profesjonalne maszyny na hali maszyn. Wykładowca pokazywał, jak je obsługiwać. W naszym Laboratorium – studenci będą obsługiwali je sami. Klaster Obróbki Metali zbuduje ich jeszcze kilka w województwie podlaskim, a nasz wykładowca wirtualnie będzie mógł prowadzić w nich zajęcia.

Obrabiarki i frezarki oraz roboty, jakie znalazły się laboratorium na Wydziale Mechanicznym są przystosowane do najnowszych technologii.

– Ich sterowniki będą stale aktualizowane – zapowiada prof. Kaczyński.

Wydział Mechaniczny zaproponuje swoim studentom zdobycie certyfikatów firmy Siemens.

– Trzeba będzie się oczywiście douczyć, ale firma Tock Automatyka, która wyposażyła nasze laboratorium ma uprawnienia do wydawania takich certyfikatów – wyjaśnia dziekan Wydziału Mechanicznego. – Uruchomienie tego laboratorium to praktyczny wymiar idei Smart Education 4.0.

Przykładowo – centrum frezerskie nauczy studentów obsługi maszyn CNC. Maszyny są zintegrowane z robotami.

 ZOBACZ GALERIĘ (31 zdjęć)

– Laboratorium pozwoli na przykład na praktyczną naukę integracji frezarek i robotów – opowiada Wojciech Borkowski, programista z białostockiej firmy Tock Automatyka, która przygotowała wyposażenie laboratorium.

Takie umiejętności są bardzo pożądane na rynku pracy.

– Osoby mające kwalifikacje do programowania czy integracji maszyn są bardzo poszukiwane – twierdzi Borkowski. – Tacy ludzie są rozchwytywani.

Laboratorium wykorzystuje program SinuTrain. To symulator firmy Siemens.

– Jest tam pełna kopia ustawień rzeczywistej maszyny – objaśnia Borkowski. – Student nie będąc fizycznie przy maszynie, może nauczyć się jej obsługi w domu. Jak ją zaprogramować, aby wytworzyć zaprojektowaną przez siebie część.

Przychodząc do Laboratorium Smart Education 4.0 z napisanym programem, student będzie mógł ją wykonać fizycznie. – To będzie zetknięcie wiedzy z przemysłową rzeczywistością – podkreśla Borkowski.

Już w laboratorium studenci dostaną do dyspozycji uczące się roboty. Można je zaprogramować po prostu własną ręką – przesuwając i wpisując do pamięci ważne punkty w przestrzeni pracy maszyny.

Jedna z tokarek ma umocowany moduł frezujący – jedna maszyna pozwoli na naukę jednocześnie dwóch technologii obróbki metalu.

 ZOBACZ GALERIĘ (31 zdjęć)

Symulator rozszerzonej rzeczywistości spawania nauczy studentów wykorzystania tej techniki bez potrzeby zanieczyszczania środowiska.

– Tu wszystko odbywa się w sterylnym środowisku – wyjaśnia Borkowski. – Dzięki symulatorowi można nauczyć się łączyć przy pomocy spawów różne elementy.

– Musimy łączyć naukę z biznesem, bez tego rozwój jest ograniczony – przekonuje Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, jeden z gości konferencji naukowo-biznesowej „Nowoczesne technologie na biznesowej ścieżce rozwoju”, która poprzedziła uruchomienie Laboratorium Smart Education 4.0.

– Trzeba łączyć naukę teoretyczną z konkretnymi przykładami i korzystać z wirtualizacji przestrzeni, zapraszać gości z zagranicy i doprowadzać do transferu technologii tylko w sposób neutralny dla swojego przedsiębiorstwa, wsparty neutralną ekspertyzą, nie tylko sprzedażową, ale polegającą na dedykowanym zaimplementowaniu danego rozwiązania w organizacji – powiedział Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji.

 

Zobacz także: Optyczny multimedialny stół dotykowy, czyli OPTITOUCH