Platforma współpracy, czyli VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Grafika: VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Najważniejsze w Polsce północno-wschodniej i jedno z nielicznych w kraju, cykliczne wydarzenie naukowe, poświęcone ochronie obszarów przyrodniczo i kulturowo cennych oraz szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. 28-30 listopada 2022 w Politechnice Białostockiej odbędzie się VIII edycja Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

Z artykułu dowiesz się:

  • kto weźmie udział w spotkaniu
  • kto jest zaangażowany w tworzenie platformy współpracy
  • jaki cel przyświeca organizatorom konferencji
  • na jakie tematy będą debatować uczestnicy

Do 18 listopada trwa rejestracja na bezpłatną Konferencję Naukową „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu, które służy współpracy na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego. Tegorocznej edycji wydarzenia będzie przyświecało hasło „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”. To będą trzy dni inspirujących spotkań, dziewięciu sesji i sześciu meet-up’ów

Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” to realizowane wspólnie od wielu lat przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Za sprawą wagi poruszanych tematów i udziału znanych ekspertów – wydarzenie te zyskało stałych uczestników i prestiż, stając się swego rodzaju „marką”.

Interdyscyplinarny charakter spotkania oraz wymiana doświadczeń opartych na otwartości i dialogu sprzyja wzmacnianiu relacji między naukowcami, przyrodnikami, leśnikami, samorządowcami i reprezentantami branży turystycznej.

– Tylko działania oparte na harmonii i partnerstwie mogą tworzyć rozwiązania chroniące dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, które jednocześnie będą wzmacniać potencjał turystyczny, angażując przy tym społeczności lokalne i naukowców. Ten cel realizujemy łącząc potencjał Politechniki Białostockiej i Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. Partnerstwo strategiczne Województwa Podlaskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku potwierdza tezę, że obszary przyrodniczo cenne są kapitałem wspólnym – wyjaśnia ideę spotkania jeden z Organizatorów – Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga.

Ogromną wartością konferencji jest przegląd wyników prac naukowych oraz aktualnych rozwiązań dotyczących problemów rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych. To źródło rekomendacji do zastosowania w praktyce.

– Jako organizatorzy wyznajemy zasadę, że stawianie pytań o kondycję i przyszłość najbardziej cennych obszarów to w dzisiejszych czasach obowiązek wszystkich środowisk. Budowanie standardów, integrowanie celów rozwoju społecznego i gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych jest zadaniem wymagającym nowych ram współpracy. Jesteśmy przekonani, że obszary przyrodniczo cenne stanowią wielki kapitał natury, ale też generują potencjał rozwoju w sferze gospodarki turystycznej, czy zdrowotnej – podkreśla dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Jaka będzie tegoroczna edycja? Głównym tematem trzydniowego spotkania będzie „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”. W wydarzeniu wezmą udział wybitni naukowcy, specjaliści z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, przestrzennego, leśnicy i dyrektorzy parków narodowych. Do udziału w obradach zaproszono zarówno przedsiębiorców, samorządowców, jak i reprezentantów branży turystycznej. Uczestnicy będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak identyfikować i jak dbać o kapitał natury, o zasoby środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Jako prelegenci wystąpią tak znamienici gości, jak m.in.: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, prof. dr hab. Tomasz Komornicki, Przewodniczący KPZK PAN, Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dr Dominik Borek, Dyrektor, Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Jan Tabor, p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, dr Alicja Jagielska – Burduk, Sekretarz Generalna, PK ds. UNESCO.

Uroczystego otwarcia uroczystości dokonają:

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej
  • dr hab. inż. Sławomir Bakier, Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka
  • Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga
  • Andrzej Gut Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki
  • dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Specjalną rangę podczas wydarzenia otrzymają: Sesja poświęcona 50-leciu Konwencji Paryskiej o Ochronie Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego oraz Sesja „Bioróżnorodność w trudnych czasach”

W ramach konferencji nie zabraknie „stałych” punktów konferencji, takich jak Forum Idei Miast Turystycznych, czy Gala Nagrody Kronenberga 2022. Podczas gali również wręczone nagrody: „Razem dla Środowiska 2022” oraz „PB-4-FUTURE 2022”. Wyróżnienie dla samorządu gminnego za działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska wręczy dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Z kolei, nagrodę dla pracownika Politechniki Białostockiej/zespołu Politechniki Białostockiej, którzy promują współpracę nauki, biznesu i samorządu wręczy dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Patronaty Honorowe: Minister Edukacji i Nauki, Minister Sportu i Turystyki, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Rektor Politechniki Białostockiej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Polska Organizacja Turystyczna, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Patronaty medialne: Radio Akadera, TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Las Polski

VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2022 roku w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Rejestracja ruszyła i potrwa do 18 listopada. Wstęp jest bezpłatny. Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie organizatora https://pb.edu.pl/tnopc/dla-uczestnikow/rejestracja/

Spotkanie odbędzie się w formule hybrydowej. Transmisje sesji i meet-upów będą dostępne na kanale YouTube.

Ramowy program VIII Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”: 

DZIEŃ I. 28 listopada 2022 (poniedziałek)

SESJA I. 09.00 – 10.30
BIORÓŻNORODNOŚĆ W TRUDNYCH CZASACH – XXX LAT KONWENCJI O BIORÓŻNORODNOŚCI

09.00 – 09.45 – Uroczyste otwarcie konferencji i przedstawienie programu
Projekcja filmu o bioróżnorodności
Odczytanie listów okolicznościowych
09.45 – 10.30 – Panel ekspertów

MEET – UP I. 10.30 – 11.00
KANAŁ AUGUSTOWSKI – DZIEŁO PRZYRODY I CZŁOWIEKA

SESJA II. 11.00 – 12.30
FUNDUSZ LEŚNY – NARZĘDZIE WSPIERANIA TURYSTYKI NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

11.00 – 12.15 – Wykłady ekspertów
12.15 – 12.30 – Dyskusja

MEET – UP II. 12.30 – 13.00
IMPERATYW WARTOŚCI PRZYRODY A ZDROWIE CZŁOWIEKA

SESJA III. 13.00 – 14.30
VI GALA NAGRODY KRONENBERGA „OMNE TRINUM PERFECTUM”

Wręczenie Nagrody Kronenberga „Omne Trinum Perfectum 2022”, „Razem dla Środowiska 2022” i „PB-4-FUTURE 2022”

DZIEŃ II. 29 listopada 2022 (wtorek)

SESJA IV. 9.00 – 10.30
DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W 50 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONWENCJI PARYSKIEJ
I LISTY ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA LUDZKOŚCI UNESCO

09.00 – 10.15 – Wykłady ekspertów
10.15 – 10.30 – Dyskusja

MEET – UP III. 10.30 – 11.00
KAPITAŁ NATURY W PROGRAMOWANIU ROZWOJU REGIONALNEGO

SESJA V. 11.00 – 12.30
ZIELONE TECHNOLOGIE DLA TURYSTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

11.00 – 12.15 – Wykłady ekspertów
12.15 – 12.30 – Dyskusja

MEET – UP IV. 12.30 – 13.00
SMART CITY I SMART VILLAGE NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

SESJA VI. 13.00 – 14.30
X FORUM IDEI MIAST TURYSTYCZNYCH
– Strategie rozwoju miast turystycznych – dylematy planowania i użyteczności

13.00 – 14.30 – Debata ekspertów
14.30 – 15.00 – Dyskusja

DZIEŃ III. 30 listopada 2022 (środa)

SESJA VII. 9.00 – 10.30
PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI W PARKACH NARODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH

09.00 – 10.15 – Wykłady ekspertów
10.15 – 10.30 – Dyskusja

MEET – UP V. 10.30 – 11.00
JAKOŚĆ KADR A STANDARDY OBSŁUGI W SEKTORACH TURYSTYCZNYCH

SESJA VIII. 11.00 – 12.30
OCHRONA PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ – PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

11.00 – 12.15 – Wykłady ekspertów
12.15 – 12.30 – Dyskusja

MEET – UP VI. 12.30 – 13.00
NATURA I TOŻSAMOŚĆ A INNOWACYJNE METODY W DYDAKTYCE

SESJA IX. 13.00 – 14.30
NOWE INSTRUMENTY W PROMOCJI TURYSTYKI NA OBSZARACH PRZYRODNICZO CENNYCH

13.00 – 14.15 – Wykłady ekspertów
14.15 – 14.30 – Dyskusja
14.30 – 15.00 – Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji

Więcej informacji na stronie organizatora VIII Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”: https://pb.edu.pl/tnopc/

 

Informacje o Organizatorach

Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej (INL PB) został powołany z dniem 1 października 2019 roku. Prowadzi szeroką działalność w dziedzinie nauk leśnych, z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej, we współpracy krajowej i międzynarodowej. INL PB sukcesywnie realizuje wiele projektów w interdyscyplinarnych zespołach ekspertów, których to połączenie wiedzy, doświadczenia, zaangażowania i pasji, zapewnia sukcesywne osiąganie dotychczasowych zamierzeń i potencjał na realizację kolejnych, nowo stawianych celów.

Aktualnie, wiodący obszar badań INL PB to pozyskiwanie i możliwości zastosowań substancji czynnych z grzybów i roślin jako składników potencjalnych leków, suplementów, dodatków wykorzystywanych m.in. w medycynie, weterynarii, rolnictwie.

INL PB prowadzi szeroką rozumianą współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą, a także z jednostkami Lasów Państwowych. Włącza się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i wydarzenia, które są m.in. związane z potrzebami właściwego gospodarowania oraz ochrony środowiska naturalnego i przyszłości Puszczy Białowieskiej.

Efektem działań INL PB są liczne innowacyjne, krajowe i międzynarodowe projekty oraz patenty. Zainteresowania naukowe jednego z zespołów badawczych doprowadziły do utworzenia w 2017 roku innowacyjnego przedsięwzięcia w skali Polski (Europy a może i świata), jakim jest „Fungi Extract Bank – Bank Ekstraktów z Grzybów” https://fungiextractbank.com/, będący kolekcją ekstraktów z kilkuset gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

 

Instytut Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów Chronionych jest organizacją pozarządową założoną 3 marca 2015 roku. Fundacja swoją siedzibę ma w Białowieskim Parku Narodowym. Została założona  przez grupę specjalistów, świadomych jak ważne są relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Założycielami Instytutu Kronenberga są nauczyciele akademiccy, urbaniści, architekci, specjaliści od ochrony środowiska i kształtowania przestrzeni, eksperci w zakresie planowania strategicznego i zarządzania marketingowego.

Patronem fundacji jest prof. Walerian Kronenberg, jeden z największych polskich planistów założeń parkowych i ogrodowych.

Głównym celem Instytutu Kronenberga jest animowanie dialogu między specjalistami z zakresu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, samorządami lokalnymi  i podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi na obszarach przyrodniczo cennych oraz inicjowanie badań środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Założyciele fundacji realizują misję promowania zrównoważonego rozwoju i planowania zintegrowanego. Instytut Kronenberga współpracuje z podlaskimi uczelniami, przede wszystkim z Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku, a także z wieloma samorządami i instytucjami.

 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.