Politechniczna sieć Via Carpatia: Kto skorzysta z działań Politechniki Białostockiej – jednego z liderów Sieci?

Politechnika Białostocka wdraża kompleksowe działania na rzecz wielu grup społecznych jako lider obszaru kształcenia w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie działania podejmuje Politechnika Białostocka w ramach Sieci
  • kto jest beneficjentem programu edukacyjnego
  • jakie podmioty mogą współpracować z uczelnią na rzecz regionu

Wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk wśród kadry nauczycieli akademickich. Współpraca ze szkołami podstawowymi, średnimi, a także branżowymi. Budowanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wspieranie działalności studenckich kół naukowych. Politechnika Białostocka jako koordynator działań w obszarze kształcenia, podejmuje niezwykle zróżnicowane aktywności, które wyróżniają się szeroką grupą odbiorców. Wszystko z myślą o podnoszeniu jakości edukacji i rozwoju nauki w Polsce Wschodniej.

W ramach „Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” uruchomiono szereg konkursów, skierowanych do zdolnych uczniów ze szkół ponadpodstawowych, a także działań na rzecz pracowników partnerskich uczelni wyższych. Działania te realizowane są w obszarach nauki
i komercjalizacji, za których koordynację odpowiadają należące do sieci – Politechnika Lubelska i Politechnika Rzeszowska. Politechnika Białostocka jest organizatorem powyższych aktywności w naszym województwie, ale co warto podkreślić, równolegle prowadzi działania w obszarze kształcenia. Jako lider tego obszaru podejmujemy kompleksowe działania, skierowane do różnych grup docelowych, które będzie wdrażać do 30 września 2025.

– Nasza uczelnia odpowiada za obszar kształcenia, w którym przewidziane są cztery działania skierowane do szerokiego grona odbiorców. Dbamy zarówno
o młodzież ze szkół podstawowych, średnich, jak również studentów i naszą kadrę naukowo-dydaktyczną – wyjaśnia dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej, która odpowiada za koordynację działań w obszarze kształcenia w Politechnice Białostockiej
Dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół średnich prowadzone przez pracowników Politechniki, dostęp do bazy laboratoryjnej Uczelni, czy też wspólnie organizowane ze szkołami wydarzenia o charakterze popularnonaukowym. To tylko kilka przykładów inicjatyw, jakie realizuje uczelnia w ramach pierwszego działania.

– „Z technikum na Politechniki” jest to działanie adresowane do młodzieży  szkół ponadpodstawowych, w szczególności techników. Należy nadmienić, że nie wyklucza to współpracy z liceami ogólnokształcącymi oraz szkołami branżowymi. Przeciwnie, jesteśmy otwarci na wspólne działania, których celem jest organizacja szeregu zajęć dodatkowych dla uczniów. Mogą one odbywać się na terenie Politechniki Białostockiej, w naszych innowacyjnych laboratoriach. Istnieje też możliwość zapraszania przez szkoły naszych pracowników, aby mogli przedstawić naszą ofertę edukacyjną i naukową – mówi Prorektor, zachęcając do kooperacji jednostki oświaty z województwa podlaskiego.

Druga aktywność prowadzona w obszarze kształcenia ma na celu zniwelowanie skutków pandemii, która miała negatywny wpływ na edukację młodych ludzi. Poprzez cykl zajęć wyrównawczych chcemy zapewnić studentom merytoryczne wsparcie, zwłaszcza z tych przedmiotów, które na studiach stanowią kontynuację szkoły średniej.

–  Część studentów z pewnością ucieszy się, słysząc, że mamy dla nich propozycję w postaci działania pod nazwą „Wyrównać szanse”. Dzięki niemu będziemy bowiem w stanie pomóc im wyrównać różnice w poziomie wiedzy z zakresu nauk podstawowych, z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, czy chemia.

Umiejętności, doświadczenie, know-how – to ogromna wartość kadry dydaktyczno-naukowej największej uczelni technicznej w regionie Polski płn.-wsch. Nie bez przyczyny kolejne działanie w ramach Politechnicznej Sieci zatytułowano „Wymieńmy się tym, co najlepsze”. Podnoszenie kompetencji kadry akademickiej, a co za tym idzie – jakości edukacji, pozwoli wyrównać różnice pomiędzy ośrodkami naukowymi w największych miastach Polski i uczelniami z Polski Wschodniej.

– Naszym celem jest podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich. Chcemy stworzyć odpowiednie warunki do zgłębiania przez nich najnowszych technik nauczania i nowatorskich metod stosowanych w pracy ze studentami. Zyskają na tym wszyscy, zarówno młodzi ludzie, jak i kadra, która będzie dysponować nowoczesnym warsztatem dydaktycznym – podkreśla korzyści pani koordynator.

Ostatnie już przedsięwzięcie wdrażane w obszarze, za który odpowiada Politechnika Białostocka, koncentruje się na wspieraniu pasji młodego pokolenia, którego pomysły mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w pracy przedsiębiorstw, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu.

– „Szkoła Twórczego Działania” –  propozycja, którą kierujemy do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza studentów działających w kołach naukowych.
To kluczowe, by studenci wymieniali się z kolegami z innych uczelni technicznych swoją wiedzą, czy umiejętnościami. Zdobywanie informacji z innych źródeł, poszukiwanie nowych inspiracji z pewnością pozwoli im poszerzać własne kompetencje zawodowe.

Przy okazji warto też wspomnieć, że chcemy nawiązywać szeroką współpracę z przedsiębiorcami, którzy mogą mieć realny wpływ na programy nauczania realizowane w Politechnice Białostockiej. Nasi studenci zyskają dzięki temu też możliwość odbywania wizyt studyjnych w zakładach pracy i zdobywania praktycznego doświadczenia – podsumowuje dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Projekt „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” wspiera Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przeznaczyło niemal 10 mln zł dofinansowania dla każdej z trzech uczelni partnerskich na realizację celu w ciągu trzech lat.

Więcej o działaniach realizowanych w ramach Politechnicznej sieci na stronie: https://pb.edu.pl/via-carpatia/

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.