Politechnika Białostocka organizuje projekt Podlaski Uniwersytet Dziecięcy

Politechnika Białostocka organizuje projekt Podlaski Uniwersytet Dziecięcy. W dziecięcej uczelni studiują już dzieciaki z pięciu miast regionu!

Dlaczego warto spędzać soboty z Podlaskim Uniwersytetem Dziecięcym?

Dlatego, że zajęcia dają szerokie możliwości rozwoju pozaszkolnego. Mali studenci mają okazję zobaczyć i usłyszeć jak przydatna w życiu człowieka jest wiedza techniczna. Z kolei pokazy i doświadczenia stanowią wspaniały grunt do rozwoju twórczego myślenia i szukania innowacyjnych rozwiązań.

Kim są „studenci” tego Uniwersytetu?

W większości są to uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI, ale warto wspomnieć, że Podlaski Uniwersytet Dziecięcy to inicjatywa, która swoim zasięgiem obejmuje uniwersytety dziecięce funkcjonujące w Politechnice Białostockiej. Aktualnie w Politechnice Białostockiej prowadzimy kilka projektów skierowanych do młodzieży w całym województwie. To, przede wszystkim, dziecięce uniwersytety dla uczniów z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz i Sokółki.

Czego dzieci się tam uczą? Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia odbywają się w małych grupach warsztatowych, tak aby każdy uczestnik miał możliwość „bezpośredniego kontaktu” z nauką. Podczas spotkań w głównej mierze staramy się przekonać uczniów, że matematyka i przedmioty ścisłe wcale nie są trudne, a wręcz przeciwnie, mogą być podstawą do rozwijania i pielęgnowania swoich pasji i zainteresowań. Większość zajęć odbywa się na terenie Politechniki Białostockiej. Przy współpracy z instytucjami spoza Uczelni program wzbogacany jest spotkaniami o tematyce kultury, bezpieczeństwa i kreowania bezpiecznych postaw w życiu codziennym, które pokazują, że zdobywanie wiedzy może być również wspaniałą zabawą.

Jak długo trwają studia i czym się kończą? Jest obrona pracy?

Zajęcia prowadzone są w cyklu rocznym. W trakcie roku akademickiego na pierwszych zajęciach mali studenci otrzymują indeksy, do których po każdych zajęciach zbierają wpisy – jest to forma zaliczenia, a na koniec roku, podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego, otrzymują dyplomy.

Kim są wykładowcy? Jak powstaje program nauki na tym Uniwersytecie?

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej oraz pracowników instytucji współpracujących. Nad prawidłową organizacją Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego czuwa specjalny zespół projektowy. Do zadań tego zespołu należy również opracowywanie tematyki zajęć. Bardzo ważnym elementem przy tworzeniu programu zajęć jest dostosowanie formy przekazu do wieku uczestników, a jak wszyscy dobrze wiemy, dzieci są bardzo wymagającymi odbiorcami.

Skąd pomysł na Uniwersytet Dziecięcy?

Głównym założeniem przy tworzeniu pierwszego w Politechnice Białostockiej uniwersytetu dziecięcego była chęć pokazania, że uczelnia oprócz swoich podstawowych działań, może stać się wspaniałym miejscem, w którym najmłodsi będą odkrywać i rozwijać swoje talenty. Zależało nam na tym, aby uczniowie szkół podstawowych mogli zobaczyć jak wygląda Politechnika Białostocka „od środka”, aby mogli poczuć się jak prawdziwi studenci, a przede wszystkim, aby zobaczyli jak wiele możliwości daje nauka i że nie musi być ona wcale ani nudna ani trudna.

Jak duży jest ten projekt? Która to edycja? Ilu macie absolwentów?

Jako pierwszy w Politechnice Białostockiej powstał projekt pod nazwą „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”. Swoją działalność rozpoczął w 2009 roku. Z uwagi na ogromne zainteresowanie zajęciami, w 2015 roku uruchomiony został projekt pod nazwą „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy” przy współpracy z Urzędem Miasta Siemiatycze. W roku akademickim 2016/2017 uruchomiliśmy kolejne „Politechnika Białostocka – Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy” przy współpracy z Urzędem Miasta Hajnówka, „Politechnika Białostocka – Bielski Uniwersytet Dziecięcy” przy współpracy z Urzędem Miasta Bielsk Podlaski. Z kolei w roku akademickim 2018/2019, przy współpracy z Urzędem Gminy Sokółka, powstał projekt „Politechnika Białostocka – Sokólski Uniwersytet Dziecięcy”.

W jaki sposób zachęciliście miasta w regionie do tego pomysłu?

Nie potrzebowaliśmy specjalnej reklamy, a przystąpienie poszczególnych miast do współpracy wynikało z chęci pokazania najmłodszym mieszkańcom, ile możliwości daje kształcenie techniczne i jak ważna jest edukacja przy planowaniu swojej przyszłości. Władze miast zauważają walory alternatywnych form kształcenia. Dostrzegają w nich nie tylko wartość merytoryczną i wychowawczą, ale również kreowanie lokalnego patriotyzmu i przywiązania do miejsca pochodzenia.

Jak wygląda ta współpraca – samorządy – PB? Jaki jest podział ról w tym duecie?

Współpraca z miastami odbywa się na mocy podpisanych umów. Samorządy organizują projekt, czyli przeprowadzają rekrutację oraz wyznaczają osoby, które podczas wyjazdu na zajęcia sprawują opiekę nad uczniami. Uczelnia przygotowuje, między innymi, harmonogram spotkań oraz zapewnia ich przeprowadzenie. W przypadku projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy” organizowanie projektu leży po stronie Politechniki Białostockiej. Całość, co warte podkreślenia, współfinansowana jest przez poszczególne samorządy.

Jakie są dalsze losy Waszych absolwentów? Wrócą na PB?

Mamy nadzieję, że udział w zajęciach zaszczepi w najmłodszych chęć podejmowania kształcenia na kierunkach technicznych. Podczas zajęć pokazujemy, że nauki ścisłe dają możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, a dodatkowo pozyskane umiejętności praktyczne dają nieograniczone możliwości w kreowaniu swojej przyszłości. Liczymy na to, że dzięki zajęciom najmłodsi odkryją własne talenty i dzięki temu wybór ścieżki kształcenia będzie łatwiejszy, i że w przyszłości dołączą do grona studentów Politechniki Białostockiej.

Rozmawiała Magdalena Gołaszewska
fot. Politechnika Białostocka

dr hab. Jarosław Perszko
profesor Politechniki Białostockiej
Od roku 2016 Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.
Aktywny artysta rzeźbiarz, nauczyciel akademicki.
Koordynator Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

 

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy w liczbach

Politechnika Białostocka – BIAŁOSTOCKI Uniwersytet Dziecięcy”
Funkcjonuje od roku akademickiego 2009/2010.
W roku akademickim 2018/2019 inaugurujemy 10 edycję.
Do tej pory w projekcie wzięło udział prawie 700 uczestników.

„Politechnika Białostocka – BIELSKI Uniwersytet Dziecięcy”
Funkcjonuje od roku akademickiego 2016/2017.
W roku akademickim 2018/2019 inaugurujemy 3 edycję.
Do tej pory w projekcie wzięło udział 75 uczestników.

„Politechnika Białostocka – HAJNOWSKI Uniwersytet Dziecięcy”
Funkcjonuje od roku akademickiego 2016/2017.
W roku akademickim 2018/2019 inaugurujemy 3 edycję.
Do tej pory w projekcie wzięło udział 75 uczestników.

„Politechnika Białostocka – SIEMIATYCKI Uniwersytet Dziecięcy”
Funkcjonuje od roku akademickiego 2015/2016.
W roku akademickim 2018/2019 inaugurujemy 4 edycję.
Do tej pory w projekcie wzięło udział 130 uczestników.

„Politechnika Białostocka – SOKÓLSKI Uniwersytet Dziecięcy”
Uruchomiony od roku akademickiego 2018/2019.

PUD W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019
Inicjatywa współfinansowana przez: Miasto Białystok, Miasto Bielsk Podlaski, Miasto Hajnówka, Miasto Siemiatycze, Gminę Sokółka
LICZBA UCZESTNIKÓW: 290
Białystok: 50, Bielsk Podlaski 50, Hajnówka: 50, Siemiatycze: 40, Sokółka: 100