Politechnika Białostocka zorganizowała VIII Konferencję Naukową „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

W dniach 28-30 listopada 2022 w Politechnice Białostockiej odbyła się VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. To najważniejsze w Polsce północno-wschodniej i jedno z nielicznych w kraju, cykliczne wydarzenie naukowe, poświęcone ochronie obszarów przyrodniczo i kulturowo cennych oraz szeroko rozumianej gospodarce turystycznej.

Z artykułu dowiesz się:

  • jakim zagadnieniom była poświęcona konferencja
  • kto wziął udział w spotkaniu
  • jakie tematy były przedmiotem dyskusji zaproszonych gości
  • jakie korzyści wynikają z konferencji skupiającej ekspertów z Polski

To były bardzo intensywne 3 dni spotkań branżowych poświęconych dziedzictwu naturalnemu i kulturowemu. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszyło hasło „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”.

Wydarzenie miało charakter hybrydowy i przyciągnęło wielu uczestników online.

– Życzę owocnych obrad, ciekawych dyskusji, a jeśli pojawią się emocje, to też dobrze, bo temat jest tego wart. Przede wszystkim jednak życzę Państwu wypracowania rozwiązań, które będą chroniły i rozwijały obszary przyrodniczo cenne, a także będą służyły turystyce oraz nam wszystkim – powiedziała podczas inauguracji konferencji dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

I rzeczywiście emocji nie brakowało, zwłaszcza jeśli chodzi o procesy podejmowania decyzji i konsekwentnej ich realizacji.

Turystyka na obszarach chronionych musi być uzgodniona musi być wymiana zdań, bo zdanie naukowców różni się od opinii samorządowców. Mieszkańcy chcą dobrze i godnie żyć – można to zrealizować wykorzystując te aspekty środowiskowe. Stąd trzeba czerpać też dobrobyt naszych mieszkańców i województwa – przekonywał podczas spotkania Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Mimo że w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele tak wielu środowisk, skupionych zarówno wokół nauki, ochrony natury, turystyk, jak i samorządu, czy biznesu, to udało się nawiązać owocny dialog, który służył poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o to, jak identyfikować kapitał natury, jak dbać o zasoby środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

– Tworzymy tę konferencję po to, a by szukać sposobu porozumiewania się różnych interesów. Sama tematyka jest bardzo pojemna, mówimy „turystyka”, a myślimy „turysta, mieszkaniec, ekologia, gospodarka, ochrona środowiska”. W tym kontekście, wartość tej konferencji to przede wszystkim łączenie różnych światów – planowania, ochrony przyrody i człowieka – podkreślał Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga.

Poza stworzeniem przestrzeni do budowania relacji, ogromną wartością wydarzenia był z pewnością udział wybitnych prelegentów, w których gronie znaleźli się również pracownicy Politechniki Białostockiej. Podczas trzech dni spotkań, dziewięciu sesji i sześciu serii meet-up’ów wystąpili zaproszeni gości, m.in.: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dr Dominik Borek, Dyrektor, Departament Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Jan Tabor, p.o. Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Anna Cichońska, ekspert, Departament Strategii i Rozwoju, Polska Organizacja Turystyczna, prof. dr hab. Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Inaugurację wydarzenia uświetniło przesłanie od Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (w formie wideo), a także odczytanie listów od tak znaczących osób, jak Edward Siarka – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.

Wśród wypowiedzi przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z ochroną środowiska i rozwojem turystyki, przewijały się słowa podkreślające rangę konferencji, jej międzynarodowy charakter, praktyczny wymiar dyskutowanych rozwiązań oraz integrację środowiska branżowego poprzez tworzenie platformy współpracy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.

– Możemy chronić przyrodę, ale równocześnie ukazując ją człowiekowi, turyście, który dzięki temu nie tylko edukuje się, uzyskuje większą wiedzę, ale też bierze udział w jej ochronie. Nie widzę sprzeczności w jednym i w drugim. Naszym zadaniem jest przede wszystkim wzbić kurz po to, by wokół turystyki zaczęło coś się dziać, bo w tej chwili niestety niewiele się dzieje – podkreślał prof. dr hab. inż. Sławomir Bakier, Dyrektor Instytutu Nauk Leśnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Ważnym punktem konferencji były Sesja poświęcona 50-leciu Konwencji Paryskiej o Ochronie Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego oraz Sesja „Bioróżnorodność w trudnych czasach”. Podczas wydarzenia odbyło się już po raz kolejny Forum Idei Miast Turystycznych oraz Gala Nagrody Kronenberga 2022, która wieńczyła pierwszy dzień konferencji.

Podczas uroczystości wręczono nagrody: „PB-4-FUTURE 2022”, „Razem dla Środowiska 2022” oraz Nagrodę Kronenberga. Otrzymali je laureaci, którzy swoją działalnością przyczyniają się do ochrony środowiska, promocji regionu oraz współpracy nauki, biznesu i samorządu. Oto oni:

  • dr Ewa Zapora z Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej – odebrała nagrodę z rąk dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej
  • Miasto Suwałki – nagrodę przyznaną przez dr. Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego odebrał Prezydent Miasta Suwałk – Czesław Renkiewicz.
    Statuetkę wręczyła Anna Radziejewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
  • Dżenneta Bogdanowicz – Jurta Tatarska. Nagrodę wręczył Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga.

– Jest mi niezmiernie miło, że w tym roku to ja otrzymałam tę nagrodę. Nie wiedziałam, że będę laureatem. To jest bardzo ważne wyróżnienie i odbieram je jako nagrodę dla zespołu ludzi, z którymi pracuję. Bez ich pomocy – to wszystko, co realizujemy w Instytucie Nauk Leśnych, nie byłoby po prostu możliwe, i to zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym – mówiła odbierając statuetkę dr Ewa Zapora, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, która zwracała szczególną uwagę na znaczenie kooperacji z innymi podmiotami, a także uczelniami w kraju i zagranicą.

– Takim elementem pokazującym tę współpracę jest także partnerstwo z Urzędem Marszałkowskim, Lasami Państwowymi i instytucjami ochrony przyrody, ale także ludźmi, którym dobro natury leży na sercu (…) Realizuję też projekty międzynarodowe, gdzie ta współpraca jest szczególnie ważna. Już za tydzień rozpoczynamy kolejny projekt – przyjadą do nas doktoranci z całego świata i będziemy razem eksplorować puszczę i uczyć ich, jak bada się bioróżnorodność – kontynuowała dr Ewa Zapora.

– Bez względu na to z jakiej perspektywy badamy naturę, powinniśmy mieć na względzie dobro takiego obiektu przyrodniczego, jakich mamy wiele wokół nas. Myślę, że nasza konferencja jest platformą dialogu, więc czasem pojawiają się trudne pytania, ale w wyważony i spokojny sposób możemy na ten temat rozmawiać – my i wszystkie inne środowiska – podsumowała współtwórczyni Fungi Extract Bank – Banku Ekstraktów z Grzybów.

Przypomnijmy, Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” to realizowane wspólnie od wielu lat przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. To najważniejsze w Polsce północno-wschodniej i jedno z nielicznych w kraju, cykliczne wydarzenie naukowe, poświęcone ochronie obszarów przyrodniczo i kulturowo cennych oraz szeroko rozumianej gospodarce turystycznej.

Organizator wydarzenia: Politechnika Białostocka, Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Instytut Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.

Wydarzenie objęła honorowym patronatem dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Partnerzy strategiczni: Województwo Podlaskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.

Patronaty Honorowe: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Organizacja Turystyczna, Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Patronaty medialne: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Las Polski, Radio Akadera.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.