Prof. dr hab. med. Robert Latosiewicz, dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda, dr inż. Piotr Borkowski – urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego i stawu skokowego

GEEKSTOK VIDEO
Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Politechniki Białostockiej stworzyli urządzenia do rehabilitacji stawu biodrowego i stawu skokowego. Towarzyszy im program ćwiczeń rotacyjnych.

Z filmu dowiesz się:

 • jakie znaczenie ma usprawnianie funkcjonowania stawu biodrowego czy stawu skokowego
 • jakie urządzenia pomagają w rehabilitacji stawu biodrowego i skokowego
 • czym jest autorski program ćwiczeń rotacyjnych
 • jakie znaczenie na funkcjonowanie stawów ma tryb życia
 • skąd biorą się sukcesy inżynierii biomedycznej?

prof. dr  hab. med. Robert Latosiewicz

 • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balenologii i Medycyny Fizykalnej
 • członek Komiteu Naukowego Acta Balenologica
 • autor i współautor 4 książek, 12 rozdziałów w podręcznikach, 142 publikacji naukowych z zakresu ortopedii, rehabilitacji, fizjoterapii i balneoterapii

dr inż. Piotr Borkowski

 • adiunkt z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
 • współtwórca 10 patentów i zarejestrowanych wzorów użytkowych
 • zrealizowane, oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne:
 1. Pierwszy w Polsce implant kości żuchwy na miarę wykonany technologią przyrostową. Osiągnięcie dotyczy opracowania i wdrożenia pierwszego w Polsce (implant został wszczepiony) indywidualnego implantu żuchwy wykonanego technologią przyrostową SLM. Osiągnięcie zrealizowano wspólnie z dr. hab. n.med. Janem Borysem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej, oraz firmą ChM sp. z o.o.
 2. Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu biodrowego – opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagających – kierownik
 3. Program rehabilitacji i zapobiegania schorzeniom zwyrodnieniowym narządu ruchu poprzez usprawnianie stawu skokowego – opracowanie ćwiczeń oraz urządzeń wspomagających – kierownik

dr. n. n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda

 • adiunkt z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
 • organizator krajowych międzynarodowych konferencji, seminariów i warsztatów oraz przygotowanie nowoczesnych materiałów szkoleniowych z zakresu promocji zapobiegania i/lub rehabilitacji chorób układu ruchu w ramach współpracy z naukowo badawczej z Departamentem Nauk Medycznych Międzynarodowej Akademii Nauk Białorusi w Mińsku, Centrum w Leczeniu Osteoporozy i Osteochondrozy Kliniki w Mińsku, Sanatorium „Isloch, Grodzieńskim Uniwersytetem im. Janki Kupała w Grodnie, Uniwersytetem Beria Interior w Portugalii, Polskiej Szkoły im. Wiesławy  Szymborskiej w Leuven, Belgia, Politechnic University of Madrit w Hiszpanii, Facultad de Cience de la Actividad del Deporte, Interuniversity MicroElectronics Center Leuven, Belgia i wielu innch ośrodkach w Polsce i zagranicą.

 

Czytaj także:

Rehabilitacja stawu biodrowego i stawu skokowego. Urządzenie i program ćwiczeń rotacyjnych