Prorektorzy i dziekani wydziałów Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028

grupa osób: Prorektorzy i dziekani wydziałów Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028
Prorektorzy i dziekani wydziałów Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028
Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej powołała prorektorów i dziekanów wydziałów Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028.

Prof. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej, 4 lipca 2024 roku podczas spotkania w sali konferencyjnej rektoratu powołała prorektorów w kadencji 2024-2028. Ich sylwetki przedstawiła wcześniej i zwróciła się o zaopiniowanie do Rady Uczelni.

– Liczę na dobrą i intensywną współpracę w realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Białostockiej dla dobra naszej Uczelni, która rozwija się bardzo dobrze – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.  – Wspólnie zadbamy o pracowników Uczelni, studentów i doktorantów, tak żeby każdy tutaj czuł się dobrze, ale też czuł się na swoim miejscu i miał pełne pole do rozwoju.  

– Będę odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację projektów międzynarodowych, ale ukierunkowanych na współpracę z gospodarką narodową, projektów krajowych, również realizowanych w konsorcjach z przemysłem – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB – Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. – Skoncentrujemy się na rozbudowie potencjału uczelni czy transferu wyników naszych prac do przemysłu. To źródło dodatkowych środków dla Uczelni wzbogacających subwencję.

Najważniejszym zadaniem prof. Marka Krętowskiego, Prorektora ds. Nauki jest ewaluacja Uczelni.

– Mam nadzieję, że uda się poprawić nasze wyniki – mówi prof. Krętowski.

Politechnika Białostocka nie ustaje w modernizacji jakości kształcenia.

– Zamierzam przede wszystkim odświeżyć ofertę kształcenia w naszej uczelni – deklaruje  dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Prorektor ds. Kształcenia. – Chiałabym również trochę odczarować tę jakość kształcenia, żeby nie kojarzyła się nauczycielom akademickim tylko i wyłącznie z wypełnianiem tabelek, ale żeby wszyscy wiedzieli, że to dla nas ważne. Najważniejsze to pracować wspólnie z ludźmi i z wszystkimi zespołami w Uczelni budować nowoczesne kształcenie.

Dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej deklaruje dalszy rozwój widocznego w skali kraju umiędzynarodowienia Uczelni.

– Nowym wyzwaniem jest stworzenie zupełnie nowego konsorcjum na poziomie uniwersytetu europejskiego wspólnie z ośmioma innymi uczelniami z całej Europy – mówi prof. Krawczyk. – Spowoduje to nową jakość w edukacji, w badaniach i we współpracy między uczelniami.

Prorektorem ds. Studenckich Politechniki Białostockiej został dr. hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB.

– Chciałbym współpracować ze studentami i być trochę takim łącznikiem ich potrzeb i  możliwości Uczelni – deklaruje prof. Żmojda. – Myślę o zwiększaniu motywacji do studiowania. Żeby studenci nie bali się studiować, nie bali się też pracowników uczelni.  Jesteśmy też po to, żeby oni uwierzyli w swoje siły, żeby osiągali swoje zamierzone cele i przede wszystkim osiągali efekty uczenia określone przez naszą uczelnię. W planach chciałbym, żeby powstała taka ogólnouczelniana platforma czy sieć współpracy między studentami, pomiędzy różnymi wydziałami, żeby mogli się wspierać, tworzyć taką społecznością akademicką i być dla siebie wsparciem i żeby to byli studenci, którzy później na rynku pracy będą też dużą konkurencją dla absolwentów innych uczelni.

Prorektorzy Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028

 • dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB – Prorektor ds. Rozwoju
 • prof. dr hab. inż. Marek Krętowski – Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB – Prorektor ds. Kształcenia,
 • dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej,
 • dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB – Prorektor ds. Studenckich.

Dziekan Wydziału Architektury, dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB planuje podnoszenie poziomu dydaktyki, wzbogacanie programu kształcenia i  modernizację kierunków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry i jej rozwój naukowy.

– Zastanawiamy się nad uruchomieniem studiów II st. na kierunku grafika – dodaje prof. Misijuk. – Moim zadaniem jest też dbanie o studentów i ich rozwój oraz komfort – psychiczny i fizyczny.

Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej myśli już o konsolidacji Wydziału.

– Mamy trzy budynki przy Wiejskiej 45 i jeszcze jeden budynek badawczy w Hajnówce, a koszty eksploatacji galopują – przypomina prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk – dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Trzeba będzie po prostu szukać oszczędności w kosztach między innymi eksploatacyjnych. Kadrowo jesteśmy bardzo mocni, szczególnie w liczbie doktorów habilitowanych. Mamy 70 profesorów i 100 adiunktów. Od października zaczynamy taką tytaniczną pracę, żeby jeszcze poprawić  jakość trzech wskaźników branych pod uwagę w ewaluacji przynajmniej dwóch dyscyplin do kategorii A. Jest to w naszym zasięgu, wypadamy lepiej jeżeli chodzi o granty i publikacje, zostaje nam popracować nad wskaźnikiem K3, gdzie określa się wpływ badań jak i nauki na otoczenie społeczno-gospodarcze i tutaj musimy naprawdę dużo zrobić.

Jeszcze w tym roku akademickim uruchamiamy trzy nowe kierunki kształcenia, podpisujemy umowy z uczelniami niemieckimi i estońskimi o podwójnym dyplomowaniu. Przybędzie nam znacząco studentów zagranicznych. W tej chwili mamy około 350 studentów zagranicznych, co daje nam jako Wydziałowi pierwsze miejsce w kraju. Mam bardzo dobrą kadrę i dobrze dobranych kierowników, więc mam nadzieję, że podołamy tym wyzwaniom.

Dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB – Dziekan Wydziału Elektrycznego planuje wprowadzanie i promocję nowych kierunków studiów.

– Chcemy mieć jak najwięcej studentów, którzy będą zainteresowani nowymi obszarami wiedzy – wyjaśnia prof. Butryło. – Chodzi o cyfryzację przemysłu i elektromobilność. Pozyskaliśmy środki na modernizację bazy aparaturowej. Liczę na jak największy rozwój naukowy Wydziału, tak abyśmy mogli poszczycić się nowymi doktorantami.

W planach Rektor Politechniki Białostockiej jest budowa Podlaskiego Centrum Informatyki, które przy okazji stałoby się siedzibą Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

– Marzymy o nowej siedzibie, ale oczywiście bardzo dynamicznie się rozwijamy – mówi dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB – Dziekan Wydziału Informatyki. –  Co roku wzrasta liczba studentów, myślimy też o rozwijaniu nowych kierunków kształcenia.

– Będę skupiała się na rozwoju moich najbliższych współpracowników, ale też priorytetem będą projekty badawcze, w tym międzynarodowe i rozwój infrastruktury Wydziału – deklaruje prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Będziemy dostosowywać ofertę kształcenia do potrzeb studentów i starać się sprostać ich oczekiwaniom, co potem oczywiście będzie miało wpływ na ich pozycję na rynku pracy.

Zmiany zajdą w dydaktyce na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Uzyskaliśmy dofinansowanie na unowocześnienie kierunku mechatronika, ale też wspólnie z Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydziałem Inżynierii Zarządzania będziemy uruchamiać kierunek transport, na który również pozyskaliśmy dofinansowanie – deklaruje prof. Michał Kuciej, Dziekan Wydziału Mechanicznego. – Będziemy kontynuować  program Regionalnej Inicjatywy Doskonałości,  który właściwie uczyni ten Wydział jeszcze bardziej interdyscyplinarnym i w sensie naukowym połączy z innymi Wydziałami, wykreuje nowe zdobycze naukowe.

Dziekani wydziałów Politechniki Białostockiej w kadencji 2024-2028

 • dr hab. inż. arch. Tatiana Misijuk, prof. PB– Dziekan Wydziału Architektury,
 • prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk – Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku,
 • dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB – Dziekan Wydziału Elektrycznego,
 • dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB – Dziekan Wydziału Informatyki,
 • prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys – Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania,
 • prof. dr hab. inż. Michał Kuciej – Dziekan Wydziału Mechanicznego.

Dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB został Pełnomocnikiem Rektor ds. współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami okołobiznesowymi.

– To będzie kontynuacja działań, które podejmowałem jako Prorektor d.s. Studenckich – wyjaśnia prof. Szusta. – W tym czasie nawiązałem dużo kontaktów z przedsiębiorcami i będę chciał zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby jeszcze ściślej zaczęli współpracować z poszczególnymi wydziałami naszej uczelni. Żeby przedsiębiorcy chcieli wspólnie aplikować o środki unijne, chociażby na realizację różnych prac badawczo-rozwojowych, które dzięki naszym naukowcom, naszym laboratorium możemy bardzo dobrze wykonywać. Będę zachęcał przedsiębiorców, żeby przyjmowali naszych studentów na wizyty studyjne, żeby pokazywać naszym studentom przedsiębiorstwa, gdzie w przyszłości jako absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie. Chciałbym też, żeby nasi studenci dzięki współpracy z biznesem mogli poznawać najnowsze technologie w takim naturalnym środowisku, nie z internetu, nie z książki ale w rzeczywistości. Zamierzamy, by w uczelni było więcej kierunków studiów o profilu praktycznym.

Dr hab. Agnieszka Dardzińska- Głębocka, prof. PB została Pełnomocnikiem Rektor ds. Akredytacji i Certyfikacji.

– Każdy kierunek studiów podlega obowiązkowej ocenie przeprowadzanej przez Polską Komisję Akredytacyjną, ale też dbamy o to, by nasze kierunki studiów otrzymywały akredytacje międzynarodowe, jak EUR-ACE® Label, CIMA oraz innych prestiżowych certyfikatów – przypomina prof. Dardzińska-Głębocka. – Mogę zapewnić, że będę zwracała uwagę na to, by oferowane kierunki studiów były na wysokim jakościowym poziomie i spełniały wszelkie standardy europejskiego kształcenia.

Jerzy Doroszkiewicz

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.