Stypendia przemysłowe dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

Grafika stypendia

Stypendia przemysłowe fundowane przez przedsiębiorstwa to dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów studiów stacjonarnych I st. wszystkich kierunków, jakie prowadzi Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. To jednocześnie możliwość zatrudnienia od razu po ukończeniu studiów. Program rozpocznie się w roku akademickim 2024/2025.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej proponuje co najmniej 10 stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych I st. prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej: elektrotechnika, elektrotechnika – studia dualne, elektronika i telekomunikacja, cyfryzacja przemysłu, ekoenergetyka. To pierwsze takie stypendia w skali całej Politechniki Białostockiej. Nabór wniosków stypendialnych rozpocznie się 16 września 2024 roku.

– W naszej Uczelni można było do tej pory ubiegać się o stypendia socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora bądź zapomogę – przypomina dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej. – Stypendia przemysłowe fundowane przez przedsiębiorstwa to kolejny rodzaj wsparcia studentów, na razie tylko studiujących na Wydziale Elektrycznym. Już wkrótce takie programy powinny pojawić się w ofercie kolejnych Wydziałów.

Pierwsze stypendia studenci studiów stacjonarnych I st. prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej otrzymają już jesienią 2024 roku, w roku akademickim 2024/2025. O stypendia przemysłowe mogą się ubiegać co najmniej studenci drugiego semestru studiów stacjonarnych. Pod uwagę będzie brana średnia ze studiów oraz dodatkowa aktywność studenta

– Rozpoczęcie programu stypendiów przemysłowych dowodzi wyjątkowego potencjału Wydziału Elektrycznego  -– mówi dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. –  Kandydaci na studia oraz studenci Wydziału Elektrycznego są poszukiwani przez intensywnie rozwijające się firmy, działające w obszarach elektrotechniki, energetyki, elektroniki, automatyki, wdrażania technologii cyfrowych i informatycznych w przemyśle oraz rozwiązań z zakresu energii odnawialnej. Przedsiębiorcy fundując stypendia chcą mieć w swoich szeregach specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. Idea programu została sformułowana w trakcie spotkań Rady Przemysłowo-Programowej działającej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, grupującej między innymi przedsiębiorców z branży automatyki, elektrotechniki, elektroniki, technologii cyfrowych i informatycznych, energetyki, w tym energii odnawialnej.

Fundatorzy stypendiów wskazują preferowane kierunki studiów, na których chcą ufundować stypendia dla wyróżniających się studentów, a zarazem zorganizować im praktyki i zaproponować miejsce pracy.

Ten program  Wam, studentom daje możliwość poznania pracodawców, tym czym się zajmujemy w różnych obszarach działalności,  nam, pracodawcom – możliwość poznania studentów oraz wsparcia Was finansowo i określenia ścieżki kariery, tak aby zaraz po studiach stypendysta mógł trafić do firmy na wymarzone miejsce pracy – wyjaśnia Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland, jeden z inicjatorów uruchomienia programu stypendiów przemysłowych. I przypomina, że to członkowie Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Elektrycznego w mijającej kadencji 2020-2024 wnioskowali o postanie programu stypendiów fundowanych przez pracodawców.

Do końca czerwca następujące firmy zgłosiły chęć przyznania stypendiów przemysłowych w roku 2024, w tym wskazując zainteresowanie studentami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:

  • SMP Poland Sp. z o.o. – kierunki Elektrotechnika, Elektrotechnika – studia dualne, Elektronika i Telekomunikacja
  • APS Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. – kierunki Elektrotechnika, Elektrotechnika – studia dualne, Cyfryzacja przemysłu
  • Wschodni Front Sp. z o.o. – Cyfryzacja przemysłu
  • Signify Poland Sp. z o.o. Oddział w Kętrzynie – Elektrotechnika, Elektrotechnika – studia dualne, Elektronika i Telekomunikacja, Cyfryzacja przemysłu

Studenci będą kwalifikowani według następujących kryteriów:

Kryterium 1. Średnia ważona ocen ze studiów inżynierskich z zaliczonych semestrów studiów;

Kryterium 2. Dodatkowa aktywność Studenta potwierdzona pisemnym zaświadczeniem, certyfikatem lub referencjami, w ramach której brane będą pod uwagę:

– znajomość języków obcych,

– działalność w kołach naukowych lub organizacjach studenckich, publikacje,

– posiadane uprawnienia zawodowe, np. SEP, szkolenia, kursy, warsztaty,

– udział w wymianach międzynarodowych,

– dotychczasowe doświadczenie zawodowe: praktyki, staże, praca;

Kryterium 3. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej przez Fundatora.

Wydział Elektryczny jako pierwszy w Politechnice Białostockiej wprowadza program stypendiów przemysłowych. To inicjatywa wpisująca się w jubileusz 75-lecia Politechniki Białostockiej i 75-lecia Wydziału Elektrycznego.

Celem programu jest motywowanie studentów do dążenia do rozwoju osobistego, promowanie dobrych wyników w nauce oraz wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych, ważnych dla pracodawców – wyjaśnia prof. Butryło, Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Przyznawanie stypendiów przemysłowych ma na celu nie tylko wsparcie finansowe młodych ludzi, ale także zachęcenie ich do wyboru odpowiednich kierunków i specjalności kształcenia, aby darczyńca mógł czerpać korzyści z wykwalifikowanej kadry, która będzie w stanie wzmocnić jego zespół. Nadrzędnym zamierzeniem programu stypendialnego jest wspieranie wzrostu określonych sektorów przemysłowych związanych z obszarami elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, automatyki i energetyki.

Stypendium w wysokości co najmniej 1 000 zł będzie wypłacane przez rok akademicki (10 miesięcy dla studentów na 3 i 5 semestrze studiów) lub jeden semestr (5 miesięcy dla studentów na 7 semestrze studiów).

Stypendysta jest zobowiązany do odbycia obowiązkowej praktyki studenckiej w przedsiębiorstwie wskazanym przez Fundatora. Dodatkowo, po ukończeniu studiów I stopnia, Stypendysta zobowiązuje się przyjąć ofertę pracy proponowaną przez Fundatora i świadczyć pracę przez co najmniej rok, jeżeli Stypendysta otrzymywał stypendium przez 1-2 semestry, dwa lata w przypadku 3-4 semestrów pobierania stypendium, w pozostałych przypadkach trzy lata.

W przypadku podjęcia dalszego kształcenia na II stopniu studiów, Stypendysta można wystąpić do Fundatora o zgodę na odroczenie przyjęcia oferty pracy do czasu ukończenia ww. studiów.

W przypadku nieprzyjęcia przez Stypendystę oferty pracy złożonej przez Fundatora, Stypendysta jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego stypendium Fundatorowi, na zasadach określonych w Umowie.

Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez pracodawców dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej został określony Zarządzeniem nr 38/2024 Rektora PB z dnia 18.04.2024 r.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.