Tchnęła Amerykę w Uniwersytet w Białymstoku!

Artykuł- Tchnęła Amerykę w Uniwersytet w Białymstoku!

Co może łączyć Białystok i USA? Wydaje się, że to raczej kuriozalne zestawienie. Nie mamy olbrzymiego przemysłu, potęgi dyplomatycznej, nie jesteśmy celem dla biznesu zza oceanu, choć prężnie działające, białostockie „makdonaldy” mogą nasuwać zgoła inne przypuszczenia. Ambasada USA i Fundacja Kościuszkowska dostrzegły jednak potencjał w historyczce z Uniwersytetu w Białymstoku!

 

Historia polityczna Stanów Zjednoczonych XX wieku, rola amerykańskich First Ladies, czy biografistyka. Jest to zaledwie kawałek z szerokiego horyzontu zainteresowań prof. Haliny Parafianowicz z Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Skupienie naszej reprezentantki wokół tematu USA zaowocowało otwarciem Forum zaawansowanych studiów nad Stanami Zjednoczonymi im. Profesora Andrzeja Bartnickiego, które funkcjonuje już od kilku lat.

Działalność Pani profesor została doceniona przez prominentne podmioty – Ambasadę USA w Polsce i Fundację Kościuszkowską.

Otrzymała nagrodę Centennial Award, czyli wyróżnienie przyznawane naukowcom, którzy prowadzą badania nad relacjami polsko-amerykańskimi po roku 1918. Laureatka otrzyma trzymiesięczne stypendium w wysokości 9 tysięcy USD!

 

Kolejny projekt w drodze

Stypendium stało się dla Pani profesor wyśmienitą okazją, by rozpocząć nowy projekt badawczy. „Wszyscy jesteśmy Amerykanami: Wielka Wojna w życiu i pamięci Polek-Amerykanek” to przede wszystkim wartość dydaktyczna. Temat wydaje się bardzo zawężony, ale jego treść niesie uniwersalny przekaz o tolerancji, zrozumieniu i poszerzeniu wiedzy między naszymi narodami.

 

Prof. Halinie Parafianowicz składamy serdeczne gratulacje od zespołu Geekstok, oraz życzymy przyjemności z prowadzonych badań. Wytrwałość naukowa przynosi wymierne profity!


Autor: Artur Sabasiński