GEEKSTOK VIDEO

Dlaczego ludzie chrapią? [video]

Jest taki dźwięk, który może obudzić z najgłębszego snu i psuje humorek w wielu rodzinach. Dlaczego ludzie chrapią? Co się wtedy dzieje?

Rozmowa z prof. dr hab. Ewą Olszewską

– kierownikiem Ośrodka Chirurgii Zaburzeń Oddychania Podczas Snu przy Klinice Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

– autorką książki pt: „Chrapanie i bezdechy. Diagnostyka i leczenie”

– specjalistą otolaryngologii

– współpracującą z ośrodkami medycznymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Singapurze