Dr hab. inż. Adam Adamowicz, prof.PB: Dzięki Hub of Talents 2 czasem dwa plus dwa może równać się pięć

Adam Adamowicz, fot. Paweł Jankowski Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Adam Adamowicz, prof. PB z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej jako ekspert, wspiera swoją wiedzą przedsiębiorców, którzy biorą udział w programie Hub of Talents 2.

Z artykułu dowiesz się:

– jaka jest rola ekspertów z Politechniki Białostockiej w programie Hub of Talents 2

– jakie projekty wspierał swoją wiedzą prof. Adam Adamowicz

– jakie korzyści mają firmy z udziału w programie Hub of Talents 2

 

– Ekspert pierwsze co robi, to konfrontuje to czego oczekuje firma, z tym co rzeczywiście da się zrobić – mówi dr hab. inż. Adam Adamowicz, prof. PB z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

– Są tutaj pewne ograniczenia, choćby czy potrafimy coś takiego zrobić  w sensownym czasie, który jest przeznaczony na realizację projektu, czyli maksymalnie dwa miesiące.

Następnie naukowcy próbują wykonać to, co chciałaby uzyskać podczas współpracy z Politechniką Białostocką inkubowana firma. Może to być na przykład zbudowanie prototypu, wykonanie badań, przetestowanie różnych rozwiązań, zaproponowanie nowych.

Rola ekspertów z Politechniki Białostockiej w Hub of Talents 2

– Zaczyna się od tego, że firma ma jakiś pomysł na biznes, chcą wykonać na przykład nowe urządzenie – opowiada o procesie inkubacji prof. Adamowicz. – Naszym zadaniem może być na przykład właśnie zbudowanie prototypu, pierwszego podejścia do projektu.

Bo Politechnika Białostocka jest miejscem, w którym można zweryfikować, czy uda się taki prototyp zbudować.

– Bardzo często są to pomysły trudne, czy wręcz nie do zrealizowania przy ograniczeniach formuły inkubacji – zarówno finansowych, jak i czasowych, ale staramy się to zrobić – kontynuuje prof. Adamowicz. – Nawet jeżeli dany projekt nie jest skończony, to dzięki naszej pomocy nabiera kształtu. Proponujemy pewne rozwiązania, pomagamy zakupić odpowiednie urządzenia, a pomysłodawcy mogą dalej kontynuować prace, rozwijać je i doprowadzać do finału.

Dzięki udziałowi w Hub of Talents 2 firmy, które wspiera Politechnika Białostocka oprócz specjalistycznego know how mają do dyspozycji urządzenia pomiarowe, czy maszyny wytrzymałościowe.

Czytaj także: OPTITOUCH – multimedialny stół dotykowy w technologii optycznej. Innowacyjny projekt naukowców z Politechniki Białostockiej z firmą iMedia Joanna Sawicka.

Hub of Talents 2 jak ekspresowa praca dyplomowa

– Mamy obrabiarki, drukarki 3D, staramy się wykorzystać te wszystkie urządzenia, ale i tak największym wkładem przy realizacji takich projektów jest wykorzystanie wiedzy naukowców – podkreśla prof. Adamowicz.  – Taki mały projekt można porównać np. do pracy dyplomowej, tylko student ma na pracę dyplomową czasem kilkanaście miesięcy, czasami dwa lata. My to mamy zrobić w dwa miesiące. Do tej pory, każdy z tematów, które wspierałem mógłby być tematem pracy dyplomowej.

Dr hab. inż. Adam Adamowicz, prof. PB z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej jako ekspert zajmuje się pomysłami związanymi z elektroniką, z programowaniem ale też z mechaniką,  czy budową maszyn. Jednym słowem to mechatronika, czyli połączenie tych wszystkich dziedzin, a zarazem jeden z kierunków przyszłości na studiach I i II stopnia na Politechnice Białostockiej.

Hub of Talents 2 wspiera konkretne projekty. Może chronić środowisko, wspierać medycynę

– Pomagałem przy budowaniu mobilnej stacji monitorującej zanieczyszczenie powietrza – opowiada prof. Adamowicz. – Pomysł polegał na tym, żeby zbudować możliwie małe urządzenie, które mogłoby śledzić czy rejestrować jaki jest stan zanieczyszczenia powietrza.

Inkubowane urządzeni miało być mobilne – na przykład umieszczane na rowerze albo na skuterze. Pomysłem byłoby montowanie w rowerach miejskich, żeby można było docelowo monitorować zanieczyszczenia na obszarze całego miasta. Urządzenie miało też oczywiście rejestrować swoje położenie.

– Prototyp wyszedł dosyć spory –  był wielkości bidonu i w to miejsce w miejsce w rowerze można było go włożyć – wspomina prof. Adamowicz.

Urządzenie w czasie jazdy rowerem rejestrowało jednocześnie parametry zanieczyszczenia PM 2,5, PM 10 oraz PM 1 i położenie takiego bidonu, a w zasadzie pojazdu, w którym się przemieszczał. Po zarejestrowaniu tych danych można było utworzyć mapę zanieczyszczeń.

– Gdyby to było już wdrożone, można by było w bardzo łatwy sposób monitorować stan zanieczyszczenia w całym mieście – podkreśla prof. Adamowicz.

Innym projektem, którym zajmował się naukowiec, był pomysł udoskonalenia zautomatyzowania procesu wydruku 3D.

– Był to projekt którego w zasadzie nie powinienem się podjąć, dlatego że on był zbyt ambitny jak na ramy czasowe i finansowe, które zakłada Hub of Talents 2, ale postarałem się wykonać tyle, ile ile się dało do takiego projektu – mówi skromnie prof. Adamowicz. – To była taka zmieniarka wydruków do drukarek 3D.

Teraz naukowiec z Wydziału Mechanicznego zajmuje się projektem prototypu endometru dla techników stomatologicznych do badania długości kanału zębowego.

– Właściciel firmy chce zbudować taki prototyp, który jednocześnie pozyskane dane przesyłałby do aplikacji, żeby można było zautomatyzować proces zbierania danych – wyjaśnia prof. Adamowicz. – To dosyć proste zagadnienie, a okazuje się, że nie ma na rynku takich urządzeń, które by wykonywały takie czynności. Na dziś jedna osoba wykonuje pomiar, dyktuje wyniki, a druga osoba musi je wpisywać w dokumentację. Mamy pomysł aplikacji i systemu bezprzewodowego przesyłania danych.

Czytaj także: Prapremiera obrazu Leona Tarasewicza

Czy Hub of Talents 2 to szansa na sukces?

– Firmy wykładając tylko swoje środki na rozwój w zasadzie nie są w stanie konkurować z firmami zagranicznymi, które dotują swoje własne projekty rozwojowe – mówi prof. Adamowicz.  – Później takie firmy mają mają dojrzały produkt i mogą wchodzić na inne rynki. My weryfikujemy, co jest potrzebne ludziom. Tak naprawdę podobne pomysły i u nas powstają, tylko podejmując się takiej realizacji jesteśmy zobligowani żeby zająć się takim tematem i takiego impulsu do zajęcia się często brakuje, a Hub of Talents 2 jest takim impulsem. Dla nas zetknięcie się z światem nieakademickim przypomina, że firmy pracują na trochę innych zasadach niż my tutaj na uczelni. Czasem firma chce mieć na jutro rozwiązanie, a to nie zawsze jest możliwe.

Korzyści z udziału firmy w Hub of Talents 2

– Przy udziale w Hub of Talents 2 są zapewnione środki na realizację – podkreśla prof. Adamowicz. – Kiedy firma sama próbuje realizować projekt swoimi środkami, często jest zainteresowana, żeby to zrobić jak najtaniej. Czasami trzeba zainwestować dosyć duże środki, żeby kupić choćby pewne podzespoły i pewne usługi naprawdę dosyć dużo kosztują.

– My tutaj naprawdę staramy się wam, przedsiębiorcom, pomóc i bardzo często jest tak, że później z takiej początkowej współpracy i bardzo prostego, początkowego zadania,  może się nawiązać świetna współpraca – wyjaśnia jedną z korzyści udziału w programie Hub of Talents 2 prof. Admowicz. – My dowiadujemy się, czego oczekujecie, a wy dowiadujecie się, co my potrafimy zrobić. Często nadal brakuje komunikacji  między przemysłem i uczelniami. Nie zawsze firmy są świadome, co da się zrobić, a bardzo często jest tak, że są firmy, które lepiej wiedzą i często my się też rozwijamy.

Dlatego współpraca biznesu z przemysłem daje obopólną korzyść.

– Dzięki synergii okazuje się, że 2+2 wcale nie jest 4, czasami  przy takiej współpracy jest właśnie 5 – sumuje z uśmiechem dr hab. inż. Adam Adamowicz, prof. PB z Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

 

Autor: Jerzy Doroszkiewicz

 

 

Zobacz także: Engerst Yedra – doktorant z Hiszpanii na trzech wydziałach Politechniki Białostockiej