GEEKSTOK VIDEO

Język to coś więcej [video]

„Język to nie tylko poprawność. Bo my lubimy patrzeć na to, czy to jest poprawne, czy niepoprawne. Ale język to coś więcej…”

Rozmowa z dr Konradem Kazimierzem Szamrykiem

– językoznawcą i glottodydaktykiem

– adiunktem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku

– pracował m.in. na Uniwersytecie w Stambule oraz w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

– przewodniczącym państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego

– autorem książek naukowych oraz ponad 40 artykułów

– autorem materiałów do nauczania języka polskiego jako obcego

 

  •  Jak epidemia zmieniła nasz język?
  • Czy kryzysy przynoszą nowe słowa?
  • Zdalne nauczanie, kwarantanna, koronawirus, lockdown, teleporada, izolacja – nowe pojęcia w użyciu…
  • Co będzie słowem roku 2020?
  • Prezeska, czy prezes? Psycholożka, czy psycholog? Czyli o płci w języku.
  • Czy współczesny język łączy czy dzieli?