GEEKSTOK VIDEO

Mamy unikat w skali kraju [video]

„Trochę nie doceniamy tego, co mamy. A mamy – jeśli chodzi o naturę, kulturę, architekturę drewnianą podlaskiej wsi – unikat na skalę kraju i Europy.”

Rozmowa z: Dr inż. arch. Magdaleną Sulimą

– adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej

– opiekunem naukowy koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”

– pomysłodawczynią i współautorką książki: „Podróże po drewnianym Podlasiu”

oraz

Kamilem Barszczewskim

– studentem trzeciego roku Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

– wiceprezesem koła naukowego „mała ARCHITEKTURA”

O tym:

  • O wyjątkowym przewodniku po drewnianym Podlasiu
  • O 15 miejscowościach, które koniecznie trzeba odwiedzić
  • O zagadkach, rysunkach, makatkach, pierogach i uroku drewnianych chat
  • O tym, jak uczyć architektury i uwrażliwiać na piękno
  • O fenomenie kół naukowych i zdobywaniu nagród