OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii w Podlaskiem. Naukowcy z Politechniki Białostockiej będą doradzali marszałkowi województwa podlaskiego

Zespół białostockich naukowców ds. OZE
Efektywność energetyczna Podlaskiego trafi pod lupę naukowców z Politechniki Białostockiej. Prof. dr hab. Piotr Banaszuk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB z Wydziału Elektrycznego pomogą marszałkowi województwa podlaskiego przy wyborze najlepszych technologii OZE w ramach przygotowywanego właśnie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027.

 Z tego artykułu dowiesz się:

– jak naukowcy z Politechniki Białostockiej mogą pomóc w tworzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027

– dlaczego wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii jest istotne dla całego regionu

– na czym polegają założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Naukowcy z Politechniki Białostockiej będą doradzali marszałkowi województwa podlaskiego w kwestiach związanych z efektywnością energetyczną regionu. Prof. dr hab. Piotr Banaszuk z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB z Wydziału Elektrycznego 23 lutego 2021 roku spotkali się z Arturem Kosickim, marszałkiem województwa podlaskiego.

Naukowcy z Politechniki Białostockiej poznali zadania, jakie stoją przed władzami województwa w związku z potrzebą stworzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027. Pracownicy Politechniki Białostockiej mogliby m.in. doradzać przy wyborze technologii i szacować potencjał proponowanych rozwiązań. W spotkaniu uczestniczył również Grzegorz Jakuć, wójt Gminy Turośń Kościelna. Do dyskusji o efektywności energetycznej województwa mają włączyć się także przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych.

Czytaj także: Solarpunkowe Centrum

– Jako naukowcy widzimy potrzebę konsultowania działań regionalnych nie tylko pod względem technologicznym, ale też ekonomicznym i społecznym, aby działania województwa w najbliższych latach była zbieżne z zakresem opisanym w koncepcji Zielonego Ładu i nowych przepisach unijnych – podkreśla dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB.

– Chcemy o Odnawialnych Źródłach Energii, o proekologicznych rozwiązaniach rozmawiać z przedstawicielami różnych środowisk – z samorządowcami, a także z naukowcami – podkreślił Artur  Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. W ostatnim czasie z funduszy europejskich na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych podlaskie samorządy otrzymały blisko 60 mln zł.
Dzięki tej pomocy w województwie podlaskim powstanie ponad 600 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz blisko 2,8 tys. sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych CO2 – wyniesie ponad 9 tys. ton.

– Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii jest absolutną podstawą – podkreśla prof. dr hab. Piotr Banaszuk. – Potrzebujemy kolejnych prośrodowiskowych rozwiązań, mądrego gospodarowania odpadami, zmiany nawyków konsumenckich, przy czym wszystkie nowości powinny być wdrażane w sposób przyjazny mieszkańcom. Chcemy poszukać potencjałów i kierunków działań, których realizacja uczyni Podlaskie przestrzenią o wysokim standardzie życia, zapewniającą warunki do rozwoju i działania na miarę naszych oczekiwań i aspiracji – dodaje.

Czytaj także: Zielone rozwiązanie palącego problemu

Naukowcy z Politechniki Białostockiej podkreślają, że Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027 musi zakładać zmiany i działania we wszystkich sektorach gospodarki, m.in. zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków czy inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska.

Politechnika Białostocka prowadzi własne działania i badania związane z efektywnością energetyczną. Od sześciu lat gromadzone są dane z funkcjonującego na terenie kampusu hybrydowego systemu małej energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, na budynku Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku działają kolektory słoneczne. Tematyką zajmują się również Studenckie Koła Naukowe: LUX na Wydziale Elektrycznym.

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE, który zakłada:’
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej,
 • zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Komisja Europejska chce dla Europy miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu.

Czytaj także: Ogrody Branickich – jedne z najpiękniejszych w Polsce!

Europejski Zielony Ład obejmuje następujące obszary polityki:

 • Różnorodność biologiczna

Ochrona naszego wrażliwego ekosystemu

 • Od pola do stołu

Sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy

 • Rolnictwo zrównoważone

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE dzięki wspólnej polityce rolnej

 • Czysta energia

Sposoby pozyskiwania i wykorzystania czystej energii

 • Zrównoważony przemysł

Sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne

 • Budowa i renowacja

Sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny

 • Zrównoważona mobilność

Promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu

 • Eliminowanie zanieczyszczeń

Środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń

 • Działania w dziedzinie klimatu

Osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.

Czytaj także: Czy grzyby mogą pomóc w ratowaniu naszej planety?

Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

 • Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej
 • ekspert w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
 • członek Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
 • konsultant w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • doradca ds. OZE w Urzędzie Marszałkowskim woj. podlaskiego
 • autor ponad 140 publikacji, patentów, twórca produktów i rozwiązań komercyjnych

Prof. dr hab. Piotr Banaszuk

 • Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku

Jest specjalistą w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zarządzania zasobami naturalnymi. Jego badania naukowe dotyczą ekologii, biogeochemii i renaturyzacji ekosystemów mokradłowych, a także roli mokradeł w ochronie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obszarowymi. W ostatnich projektach zajmował się oceną skuteczności ochrony czynnej i manipulacji roślinnością w celu zwiększenia różnorodności biologicznej w skali ekosystemu i krajobrazu, a także możliwością wykorzystania biomasy pozyskiwanej w trakcie zabiegów ochronnych do wytwarzania energii.

Piotr Banaszuk jest członkiem wielu eksperckich gremiów. Na przestrzeni lat piastował funkcję przewodniczącego Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku i Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach (kadencja 2017-2021), w latach 2011 – 2016  był członkiem Komitetu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej Polskiej Akademii Nauk, a w 2019 r. został wybrany do Komitetu Gospodarki Wodnej PAN.

fot. Piotr Babulewicz

Zobacz także:

Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, Dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Dr inż. Edyta Pawluczuk – Recykling gruzu betonowego [wideo]

Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, Dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek – Co potrafi Rob UV? [wideo]