GEEKSTOK VIDEO

To jest nowy gatunek! [video]

Rozmowa z dr Ewą Zaporą

– Prodziekanem ds. Nauki Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB w Hajnówce

– członkiem międzyuczelnianego zespołu prowadzącego badania nad wykorzystaniem grzybów w leczeniu nowotworów

– miłośnikiem Puszczy Białowieskiej

Innowacji trzeba szukać w naturze.

„Nauka to dla mnie droga do przyszłości”