Współpraca z NCBR. Jak wykorzystać potencjał Politechniki Białostockiej do budowania partnerstwa o zasięgu globalnym?

28 lipca 2021 r. przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odwiedzili Politechnikę Białostocką. Politechnika Białostocka od początku funkcjonowania NCBR jest beneficjentem wielu programów, konkursów i innych działań proponowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Z artykułu dowiesz się:

– jak wygląda współpraca Politechniki Białostockiej z NCBR

– jaki potencjał Politechniki Białostockiej zwrócił uwagę NCBR

– jak uczelnia może budować relacje i współpracę międzynarodową

– jakie projekty Politechniki Białostockiej uzyskały dofinansowanie  z NCBR

– Współpraca z NCBR to są możliwości rozwoju naszych pracowników i duża szansa dla naszych studentów, którzy spotykają się z tymi projektami w trakcie studiów, a po studiach znajdują dobrze płatną pracę – podsumowała w programie „Obiektyw”  wizytę przedstawicieli NCBR na Politechnice Białostockiej JM Rektor PB, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.  Ale korzyści może być znacznie więcej, o czym przekonaliśmy się podczas konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli NCBiR.

 ZOBACZ GALERIĘ (16 zdjęć)

– Nasz potencjał oraz wsparcie partnerów społecznych i gospodarczych daje nam szansę na wnioskowanie o kolejne projekty w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – ich efektywną realizację zgodnie z misją Centrum i zgodnie z misją uczelni – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej.

NCBR jako rządowa  agencja wykonawcza od ponad 10 lat łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.  Dzięki współfinansowaniu procesów B+R, wspiera  wdrażanie  przełomowych projektów badawczych przez przedsiębiorców, obniżając jednocześnie ryzyko biznesowe, towarzyszące takim działaniom.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.  A jak widzi współpracę między NCBR a Politechniką Białostocką dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju?

–  Widzimy duży potencjał we współpracy międzynarodowej, jaką prowadzi Politechnika Białostocka. Jest na tyle duża, że predestynuje tę jednostkę naukową do sięgnięcia po nasze środki, czy nawet środki unijne. Chcemy zaproponować Politechnice uczestnictwo w partnerstwach, które przygotowywałyby do takiej współpracy. W programie Horyzont Europa, największym programie Unii Europejskiej,  zdecydowanie promowane są partnerstwa międzynarodowe. W Polce, myślę o programie FENG, widząc potencjał uczelni związany z leśnictwem, w którym Politechnika Białostocka jest mocna, zachęcam do rozszerzenia działań o przetwórstwo spożywcze w jakiś agrobiznes, szczególnie przy potencjale regionalnych firm – przekonywał Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Uczelnia od lat współpracuje z biznesem w wielu obszarach, a rozszerzenie tej kooperatywy o nowe możliwości, z pewnością przyniosłoby obopólne korzyści.  Tym bardziej, że jak zauważył dr inż. Wojciech Kamieniecki  przemysł  maszynowy związany z rolnictwem i z gospodarką odpadami jest dużym beneficjentem Centrum.  Można, by było w oparciu o relacje regionalne Politechniki Białostockiej zbudować ciekawy ośrodek badawczo-rozwojowy, który miałby z pewnością dużą wartość w skali Polski.

Dyrektor NCBR zwrócił uwagę na istotną kwestię.

– Uczelnia dysponuje siecią własnych budynków, jest ich stosunkowo dużo, warto zaproponować program modernizacji budynków związany z zieloną energią czy retencją wód, czy rekuperacją – powiedział dr Kamieniecki, dodając, że taki program miałby charakter uniwersalny, który mógłby być transponowany na cały kraj. Ważna rolę mogłaby tu odgrywać Politechnika Białostocka z siecią swoich kontaktów,  które byłyby cenne dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Politechnika Białostocka ma wysoką zdolność do pracy z innymi instytucjami, zarówno lokalnie, w skali kraju, jak i w wymiarze międzynarodowym. To ta cecha, którą bardzo cenimy w Politechnice Białostockiej i którą chcemy mocno wspierać – mówił Wojciech Kamieniecki.

Potwierdzeniem słów o sile naszej uczelni, była wypowiedź Pani Rektor, która zwróciła uwagę na innowacyjną infrastrukturę.

– Na nasz potencjał naukowy składa się przede wszystkim doświadczona kadra naukowa i techniczna, a także nowoczesne laboratoria rozwijane z myślą o realizacji badań aplikacyjnych  – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, dodając – Politechnika Białostocka zarówno jeśli chodzi o badania naukowe, jak i działalność edukacyjną stara się wpisywać w potrzeby regionu, dlatego też cieszymy się bardzo dobrą opinią naszych partnerów gospodarczych.

 ZOBACZ GALERIĘ (16 zdjęć)

Po spotkaniu z mediami dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wraz z Agnieszką Marciniak – Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju NCBR zwiedzili laboratoria Politechniki Białostockiej.

Tylko w 2020 roku Politechnika Białostocka otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prawie 43 mln zł dofinansowania.

Ostatnio ponad 9 milionów złotych dofinansowało projekt AVAL, czyli badania przemysłowe i rozwojowe systemu innowacyjnej nawigacji morskiej statku autonomicznego wykorzystującego, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny.

Czytaj także: Konferencja prasowa – współpraca z SaMasz

4,8 mln zł wsparło tworzenie systemu Protect Med, czyli innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych.

Politechnika Białostocka, a konkretnie Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Zarządzania oraz Studium Języków Obcych, realizuje też dofinansowany kwotą niemal 1,5 mln złotych projekt MOOC@PB, który polega na stworzeniu aż 19 kursów e-learningowych od rachunku kosztów, poprzez rozpoznawanie człowieka metodami biometrii po naukę konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi.

Obecnie jednym z największych projektów badawczo-rozwojowych dofinansowanych przez NCBR to „Prace badawczo-rozwojowe nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki z wykorzystaniem inteligentnych technologii firmy SaMASZ wspierających koncepcję Doliny Rolniczej 4.0”.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie w konkursie „Szybka ścieżka – Agrotech i będzie realizowany w ramach konsorcjum SaMasz, Politechnika Białostocka oraz Klaster Obróbki Metali. Jego wartość wynosi 11 374 367.23 zł. Kwota uzyskana z dofinansowania NCBR robi wrażenie, ale i sam projekt jest niezwykle ciekawy i ważny z punktu widzenia branży rolniczej, choć nie tylko. Prace nad zespołem maszyn rolniczych do zrównoważonego zbioru zielonki przewidują bowiem zastosowanie inteligentnych technologii, dzięki którym proces zbioru zielonki bardziej nie tylko bardziej efektywny, ekonomiczny, ale również ekologiczny.

Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

 ZOBACZ GALERIĘ (16 zdjęć)

 

(mz)

Zobacz także: Dr Ewa Zapora – Ambasador nauki województwa podlaskiego na Expo 2020 w Dubaju