GEEKSTOK VIDEO

Bajka! Znów na nogach [video]

Rozmowa z Julią Bardini

– koordynatorką i twórczynią projektu „ Znów na nogach”

– studentką I roku Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej

– wykonującą autorskie wózki inwalidzkie, protezy i ortezy dla niepełnosprawnych psów

– członkinią Studenckiego Koła Naukowego ORTHOS.