Dr Piotr Łozowski – Historia społeczno-gospodarcza miast w późnym średniowieczu na ziemiach polskich [wideo]

GEEKSTOK VIDEO

dr Piotr Łozowski – Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

  • Jak wyglądały miasta w późnym średniowieczu?
  • Życie społeczne i obraz rodziny w średniowieczu
  • Jakie zawody wykonywali mężczyźni a jakie kobiety?
  • Jak wyglądał dzień średniowiecznej rodziny?

Rozmowa z dr Piotrem Łozowskim – Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

  • laureat programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
  • obszar zainteresowań: historia społeczno-gospodarcza miast w późnym średniowieczu na ziemiach polskich

Czytaj także:

Odkryj tajemnice Białegostoku

Białystok jako epicentrum nauki?