GEEKSTOK VIDEO

Dlaczego to się stało? [video]

Rozmowa z dr Piotrem Łozowskim

– Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

– laureat programu „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

– obszar zainteresowań: historia społeczno-gospodarcza miast w późnym średniowieczu na ziemiach polskich