GEEKSTOK VIDEO

Dobre zdjęcie [video]

Rozmowa z Michałem Hellerem

– fotografem Opery i Filharmonii Podlaskiej

– laureatem Konkursu Fotografii Teatralnej Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

– wykładowcą Akademii Fotografii i Przedsiębiorczości w Białymstoku

– nauczycielem fotografii w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Staszica w Białymstoku