GEEKSTOK VIDEO

Dobrze się czuję w XXI wieku [video]

„Chyba się dobrze czuję w tym wieku, w którym jestem. W XXI wieku. Kiedy swobodnie możemy realizować swoje aspiracje zawodowe…”

Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Dajnowicz

– Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

– kierownikiem Zakładu Historii Kultury, Myśli i Ruchów Społecznych na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB

– kierownikiem Ośrodka Badania Historii Kobiet przy UwB

– prezesem Instytutu Studiów Kobiecych

O tym:

– Czy XXI wiek to dobry czas dla kobiet?

– Kiedy kobiety wyszły z historycznego cienia?

– Co oznaczało odzyskanie podwójnej wolności w XX wieku?

– Jaką rolę w dziejach kobiet ma kobieca prasa?

– Czy łatwo być kobietą w męskim świecie?

 

„Nauka jest dla mnie pasją, a działalność naukowa – ważną drogą zawodową, którą wybrałam już ponad dwadzieścia lat temu.”