Dr hab. Piotr Guzowski – Największe epidemie w historii ludzkości [wideo]

GEEKSTOK VIDEO

Dr hab. Piotr Guzowski

  • O największych epidemiach w historii ludzkości
  • O tym, jak dżuma, cholera, ospa – zmieniały losy świata
  • O tym, jak dawniej ludzie radzili sobie w walce z epidemią
  • O izolacji, kwarantannie, burmistrzu morowym i handlu
  • O tym, jakie mogą być konsekwencje pandemii koronawirusa

Rozmowa z: Dr hab. Piotrem Guzowskim – Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku

  • Sekretarzem Naukowy Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo – Wschodniej UwB.
  • autorem 100 artykułów i 2 książek
  • uczestnikiem 85 konferencji.
  • zdobywcą 5 grantów i autorem lub współautorem projektów o wartości kilku milionów złotych

Czytaj także:

Koronawirus paniki?

Uczelnie wspierają walkę z koronawirusem