Nasza oferta dla świata

GEEKSTOK VIDEO

Rozmowa z dr Andrzejem Małkowskim:

– doktorem nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,

– kierownikiem biura Transferu Technologii UMB,

– współtwórcą platformy: „Mapa potencjału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.