GEEKSTOK VIDEO

The Flying Doctor [video]

Rozmowa z dr hab. Pawłem Knappem:

– koordynatorem w Uniwersyteckim Centrum Onkologii USK w Białymstoku

– pierwszym Polakiem – certyfikowanym nauczycielem ginekologii onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

– członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej

– staże w University of California, Irvine oraz Memorial Sloan-Kattering Cancer Center w Nowym Jorku, USA

 

O tym:

– jak leczyć całego człowieka, a nie chory narząd

– o strachu przed śmiercią i zdobywaniu szczytów

– o procesie zdrowienia i kojeniu bólu duszy

– o nowoczesnej medycynie i sile uśmiechu