GEEKSTOK VIDEO

Bądźmy razem [video]

Rozmowa z JM Rektorem Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż. Lechem Dzienisem

 O tym:

– Jak działa PB w czasie epidemii

– Jak wygląda w praktyce zdalne kształcenie na PB?

– Co z zaliczeniem letniego semestru i całego roku akademickiego?

– Jaka wygląda sytuacja z opłatami za studia?

– Co z polskimi studentami za granicą i obcokrajowcami u nas?

– Jak być razem w tym trudnym czasie?

Zapraszamy na tę wyjątkową rozmowę w wyjątkowym czasie.