Politechnika Białostocka wzięła udział w stworzeniu koncepcji wystawy Xylopolis. Tak Województwo Podlaskie zaprezentuje się podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju

Wspólna prezentacja Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska pod hasłem Xylopolis to część Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Województwo Podlaskie zaprezentuje ją podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju. Do realizacji tego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprosił partnerów, jakimi są: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Fundacja Grupy Unibep Unitalent. Koncepcja wystawy to efekt wielomiesięcznej współpracy ekspertów z w/w jednostek. Studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej na podstawie tej koncepcji stworzyli projekt wystawy Xylopolis. System identyfikacji wizualnej Xylopolis stworzyła dr Urszula Gireń.

Z artykułu dowiesz się:

  • czym jest Xylopolis
  • jaki wkład wniosła Politechnika Białostocka w prezentację Województwa Podlaskiego
  • którzy studenci, absolwenci i naukowcy z Politechniki Białostockiej będą ambasadorami Województwa Podlaskiego w Dubaju

Podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się wspólna prezentacja Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska organizowana pod nazwą Xylopolis. Celem przedsięwzięcia jest promocja kultury, nauki, gospodarki i walorów turystycznych regionu. Koncepcję wystawy stworzył zespół ekspertów z Politechniki Białostockiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Fundacji Grupy Unibep Unitalent, Uniwersytetu w Białymstoku przy wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Na podstawie wypracowanej koncepcji studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej zaprojektowali wystawę czasową Województwa Podlaskiego na Expo w Dubaju.

  ZOBACZ GALERIĘ (24 zdjęcia)

– To studenci są naszą największą siłą – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie do przygotowania projektu wystawy na Expo 2020. Powierzono to przyszłym architektom. Pomysł, żeby połączyć w tej prezentacji nasze dziedzictwo kulturowe, zupełnie unikalne walory naszego regionu związane z położeniem geograficznym pamiętając o zrównoważonym rozwoju z poszanowaniem natury świadczy naprawdę o ich ogromnej wrażliwości i przygotowaniu do tego tematu. Nasi młodzi studenci pracowali pod kierunkiem przede wszystkim naukowców z Instytutu Nauk Leśnych i Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Białostockiej, których zainteresowania naukowe związane są właśnie z dziedzictwem kulturowym i budownictwem drewnianym oraz z wykorzystaniem bioróżnorodności naszego regionu. Przyroda naszego regionu oprócz walorów wizualnych może mieć także walory lecznicze. Tworzony jest Bank Ekstraktów z Grzybów, badamy wykorzystanie różeńca górskiego, kontynuujemy także projekt pod ogólnym hasłem e-puszcza. Osiągnięcia tych naukowców chcemy pokazać w ramach prezentacji, do której zaprosił nas Marszałek Województwa Podlaskiego. To nie wyczerpuje zainteresowania naukowego Politechniki Białostockiej kwestiami drewna i natury. Chcę wspomnieć, że Instytut Inżynierii Lądowej i Transportu dysponuje unikalną aparaturą, dzięki której prowadzimy badania elementów ściennych, elementów stropowych i całych modułów konstrukcyjnych w skali naturalnej, a jeśli chodzi o zasilanie naturą – warto wspomnieć o osiągnięciach Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki, a także instytutu Inżynierii Środowiska i Energetyki w zakresie wykorzystania i rozwijania odnawialnych źródeł energii. Mam nadzieję, że drzewo, które jest motywem przewodnim rozkwitnie podczas wystawy EXPO 2020, a owoce, które wyda przyczynią się do rozwoju regionu i całej Polski.

System identyfikacji wizualnej Xylopolis stworzyła dr Urszula Gireń, także z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

– To jest cudowne połączenie wielu instytucji a na samym końcu oddanie tego projektu w ręce młodych  – mówi Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska. – To jest też pewna symbolika, która nam się bardzo podoba, która nas ujęła. Chcielibyśmy, żeby większy głos w sprawy projektowania naszej przyszłości miały właśnie najmłodsze pokolenia. To, co robią studenci architektury, to co robią młodzi ludzie myśląc o swojej przyszłości, myśląc o tym, w jakim świecie chcieliby żyć, to dla nas napęd, żeby te wszystkie instytucje, które się tutaj łączą dały im taką przestrzeń. Rola młodych jest tutaj bardzo symboliczna, bardzo ważna i łącząca nas wszystkich.  To jest myślenie o naszej przyszłości jako cywilizacji nie przez pryzmat opozycji człowieka do natury tylko przez pryzmat współpracy, a nawet wkomponowania natury w przyszłość cywilizacji.

Pieczę nad projektem sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Czytaj także: Kierunki przyszłości na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku

– Cenię sobie ten projekt bo on przedstawia tak naprawdę jakie to nasze województwo jest bardzo wiele kulturowe, ale też bardzo ciekawe i jedyne w swoim rodzaju. Uważam, że to może być coś wyjątkowego na skalę światową i może też bardzo dobry sposób promować nie tylko nasz region – dodaje Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego

Region zaprezentuje się w Pawilonie Polskim w ramach wystawy czasowej, w dniach 15-24 października 2021 r.

Po wystawie, po raz pierwszy w historii, pawilon wróci częściowo do kraju, a konkretnie – do województwa podlaskiego. Stanie się jednym z elementów przedsięwzięcia, które planuje Podlaskie.

– Pracujemy nad tym, jak wydamy pieniądze w nowej perspektywie finansowej. I jednym z projektów strategicznych, który chcielibyśmy zrealizować, jest centrum nauki i sztuki o drewnie. W jego funkcjonowanie zamierzamy zaangażować wszystkich partnerów, z którymi współpracujemy przy wystawie w Dubaju – zapowiada marszałek Artur Kosicki.

Wśród Ambasadorów Województwa Podlaskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju znaleźli się przedstawiciele Politechniki Białostockiej.

  ZOBACZ GALERIĘ (24 zdjęcia)

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Uczelni jest wraz z Arturem Kosickim, Marszałkiem Województwa Podlaskiego i prof. dr. hab. Robertem Ciborowskim, rektorem Uniwersytetu w Białymstoku Ambasadorem Instytucjonalnym Województwa Podlaskiego.

Wśród Ambasadorów Nauki Województwa Podlaskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju znaleźli się dr Ewa Zapora, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Jest też zespół studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Karolina Sobolewska, Jakub Kondracki, Patrycja Lipska, Sara Kowalczuk-Fijałkowska i  Agnieszka Skorulska wspólnie stworzyli najlepszy projekt wystawy czasowej Województwa Podlaskiego podczas EXPO w Dubaju.

Ambasadorami Nauki w Dubaju będą również studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej budujący analogi łazików marsjańskich oraz Petros Psyllos, absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Wśród Ambasadorów Kultury Województwa Podlaskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 znalazł się absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Adam Zdanowicz, założyciel największej polskiej pracowni rowerów customowych.

Czym jest Xylopolis?

Sercem prezentacji będzie wystawa Xylopolis – opowieść o mariażu pierwotnej natury z nowoczesną technologią. To wizja puszczy krzemowej, czystej gospodarki, która na zasadach symbiozy z przyrodą tworzy ekosystem dwóch spójnych organizmów wzajemnie wspierających się i dbających o siebie.

Będzie to fascynująca historia, głęboko i prawdziwie osadzona w rzeczywistości podlaskiego regionu, w którym lasy są jednym z najcenniejszych bogactw przyrodniczych, a drewno – surowcem, który od zawsze miał ogromny wpływ na życie mieszkańców i odgrywał ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym. Wystawa połączy wiedzę o podlaskiej naturze z przykładami potencjału, kreatywności i osiągnięć mieszkańców w obszarze badań, nowych technologii, rozwojowych branż gospodarki czy sztuki.

Wystawa przyczyni się też do kreowania wizerunku Polski jako kraju skutecznie łączącego elementy ochrony środowiska z pozostałymi filarami zrównoważonego rozwoju, tj. rozwojem ekonomicznym i społecznym oraz dziedzictwem kulturowym. Pomoże też w wypromowaniu polskich osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska, takich jak ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważona gospodarka leśna i łowiecka czy ekoinnowacje.

Wystawie towarzyszyć będą występy artystyczne znanej grupy Fair Play Crew ze specjalnym programem „Komedia zasilana naturą” oraz pokaz elektromobilnych rowerów przyszłości przygotowany przez Adama Zdanowicza, twórcę największej w Polsce pracowni rowerów customowych.

Czytaj także: Mechatronika, automatyka i robotyka, a może inżynieria biomedyczna? Wydział Mechaniczny to nowoczesne kierunki studiów I stopnia

Odwiedzający Pawilon Polski w Tygodniu Podlaskim będą mieli okazję wziąć udział w rodzinnych warsztatach prowadzonych przez studentów Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki podlaskim uczelniom region zaprezentuje przykłady nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak łaziki marsjańskie, które zamiast eksploatacji odległych planet mogą w przyszłości służyć zachowaniu pierwotnej natury. Zwiedzający będą też mogli nauczyć się budowania z naturalnych i powszechnie dostępnych materiałów domków dla owadów, co przyczyni się do upowszechniania postaw proekologicznych.

  ZOBACZ GALERIĘ (24 zdjęcia)

Sylwetki Ambasadorów Województwa Podlaskiego z Politechniki Białostockiej

  • Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej

W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, a  w 2014 roku została doktorem habilitowanym. Pracę w Politechnice Białostockiej rozpoczęła w 1995 r. Od 1 września 2020 pełni funkcję Rektora PB, jest pierwszą kobietą na tym stanowisku w ponad 70-letniej historii tej uczelni. Jej zainteresowania naukowe dotyczą m. in. efektywności ochrony materiałowo-strukturalnej materiałów budowlanych. Jest autorką i współautorką blisko 200 publikacji naukowych. Była promotorem 115 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Prowadziła zajęcia w kilkunastu uczelniach zagranicznych. Kierowała i uczestniczyła w realizacji projektów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, a także projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od 2009 roku jest ekspertem NCBiR; od 2016 r. ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2018 r. została wybrana do Administrative Council of  European Network for Accreditation of Engineering Education. W latach 2012-2018 reprezentowała Politechnikę Białostocką w European Civil Engineering Education and Training Association. W 2021 roku została nagrodzona Laurem Buildera.

  • Dr Ewa Zapora

Doktor nauk farmaceutycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Specjalizuje się w badaniu aktywności grzybów z Puszczy Białowieskiej. Centrum prac dr Ewy Zapory i zespołu naukowców z Politechniki Białostockiej jest Bank Ekstraktów z Grzybów (Fungi Extract Bank) – wciąż rozwijana baza ekstraktów oparta zarówno o znane jak i unikalne w skali Europy i świata gatunki grzybów. Jest to punkt wyjścia do szerokiego spektrum współpracy z nowymi ośrodkami, międzynarodowych projektów B+R i kolejnych odkryć związanych z ich potencjalnym i innowacyjnym zastosowaniem w różnych gałęziach gospodarki.

  • Petros Psyllos

Został uznany przez amerykańską edycję Forbesa za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów  oraz Massachusetts Institute of Technology Review za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. W ramach działalności naukowo-wynalazczo-biznesowej zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jego misją jest zmienianie naszego świata na lepsze dzięki rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii oraz tłumaczenie tego, jak działają.

  • Zespół studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Karolina Sobolewska, Jakub Kondracki, Patrycja Lipska, Sara Kowalczuk-Fijałkowska, Agnieszka Skorulska to przyszli inżynierowie, których projekt wystawy został wybrany jako najlepsza koncepcja wystawy czasowej Województwa Podlaskiego podczas EXPO w Dubaju. Dzięki pracy tych młodych ludzi powstała wizualizacja prezentacji Podlaskiego ilustrująca wszystkie związki województwa z drewnem, naturą, podlaską kulturą i futurystyczną wizją przyszłości regionu.

  • Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej budujący analogi łazików marsjańskich

Od 2010 roku powstało już osiem takich maszyn i siedem razy brali oni udział w prestiżowych zawodach University Rover Challenge w USA: trzy razy zajęli pierwsze miejsce (2011, 2013, 2014 r.), raz trzecie (2010 r.), raz czwarte (2015 r.) a raz siódme (2016 r.). Od 2011 roku reprezentanci Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej stale utrzymują się w pierwszej dziesiątce najlepszych na świecie drużyn konstruujących analogi łazików marsjańskich! Podczas obecności Województwa Podlaskiego na EXPO w Dubaju, studenci uatrakcyjnią prezentację pokazem możliwości tych niezwykłych maszyn dla małych i dużych zwiedzających Polski Pawilon.

  • Adam Zdanowicz

Założyciel największej polskiej pracowni rowerów customowych. To jego rowery mają Slash z Guns N’ Roses, Michał Szpak czy Aleksander Milwiw-Baron. Zdobywca najważniejszej nagrody na światowej wystawie rowerów w Las Vegas. W Dubaju zaprezentuje niepowtarzalny, interdyscyplinarny pokaz, w którym zostaną wykorzystane nagrodzone i najbardziej zjawiskowe rowery pochodzące z pracowni Adama Zdanowicza oraz prezentacje i warsztaty skierowane do dzieci ukazujące procesy twórcze powstawania tych niezwykłych rowerów.

  ZOBACZ GALERIĘ (24 zdjęcia)

Autor: Jerzy Doroszkiewicz

 

Zobacz także: 

 

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.