GEEKSTOK VIDEO

Potrzebujemy ciemności [video]

„Potrzebujemy jednak ciemności. Potrzebujemy światła gwiazd i księżyca, po to, żebyśmy mogli spać.”

Rozmowa z dr hab. inż. Maciejem Zajkowskim, prof. PB

– Katedra Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej

– ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

– członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP

– konsultantem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– autorem ponad 140 publikacji, patentów, twórca produktów i rozwiązań komercyjnych

O tym:

– Czym jest zanieczyszczenie światłem?

– O naturalnej potrzebie ciemności i dobowych rytmach człowieka

– O oszczędzaniu światła i sztuce oświetlania świata