GEEKSTOK VIDEO

To nie jest zmarnowany czas [video]

Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Głoskowską – Sołdatow – Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, prof. UwB

O tym:

– Jak wyglądała szkoła w czasie epidemii?

– Które rozwiązania zdalnego nauczania się nie sprawdziły?

– Jak się uczyć na odległość?

– Jak z tym wyzwaniem poradzili sobie nauczyciele, uczniowie i ich rodzice?

– Jaka powinna być rola nauczyciela w tym czasie?